Het MOT zoekt enthousiaste jobstudenten

Het MOT zoekt enthousiaste jobstudenten voor het onthaal van de museumbezoekers in de drie afdelingen van het museum, nl. Guldendal, Liermolen en Tommenmolen.

Voorwaarden:

  • Je bent minstens 16 jaar bij je indiensttreding,
  • Je bent student,
  • Je werkt in 2018 niet meer dan 475 uren als jobstudent,
  • Je kan je tijdens de weekends van april tot en met september ongeveer 4 keer per maand engageren op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 13.45 tot 18.15 uur.

Selectie: geïnteresseerden dienen hun kandidatuur (motivatiebrief en curriculum vitae) per mail in (info@mot.be) voor zondag 21 januari 2018. Als je kandidatuur aanvaard wordt, word je uitgenodigd voor een gesprek tijdens de krokusvakantie.

Indiensttreding: vanaf 1 april 2018. Een planning wordt in overleg opgemaakt.

Bruto uurloon: 12,0547 euro.

Info

Meer informatie kan je bekomen op het telefoonnummer 02 270 81 11 en vragen naar Florence Van Driel.