Het museum


Beeldmateriaal


ID-DOC


RCB catalogiBelgische handelscatalogi voor 1950


Red de bakovens!


Wat met de waterput?


Repertorium


Smidstekens


Lectuur


Wat is dit?


het MOT

Grimbergen
+32 2 270 81 11 info@mot.be

het MOT

Red de bakovens! | Bijkomende informatie | Berekenen van de hoeveelheid beton

RED DE BAKOVENS!: BIJKOMENDE INFORMATIE

BEREKENEN VAN DE HOEVEELHEID BETON

fundering

Om de hoeveelheid beton te kennen moet je eerst het volume van de funderingssleuven berekenen. Hiervoor vermenigvuldig je:

 • de lengte van de buitenste funderingswand
 • de diepte van de buitenste funderingswand
 • de hoogte van de fundering.

Doe dit ook voor de binnenste funderingswand en maak het verschil van beide uitkomsten.

Vermenigvuldig het nodige volume met het aantal kg bestanddelen, wetend dat je voor ca. 1 m beton met een betonsterkte van 250 kg/m specie en een verhouding 1 : 3 : 4 het volgende nodig hebt:

 • portlandcement (CEM I en klasse 32,5): ca. 250 kg
 • rijnzand 0/2: ca. 750 kg
 • grind (korrelgrootte 4/14): ca. 1000 kg

Voorbeeld (aan de hand van bouwplan)

 • lengte buitenste funderingswand = l(a) = 1,69 m
 • lengte binnenste funderingswand = l(b) = 1,09 m
 • diepte buitenste funderingswand = d(a) = 1,69 m
 • diepte binnenste funderingswand = d(b) = 1,09 m
 • hoogte van de fundering = h = 0,60 m
 • (l(a) x d(a) x h) - (l(b) x d(b) x h) = volume funderingssleuven = hoeveelheid beton
 • (1,69 x 1,69 x 0,60) - (1,09 x 1,09 x 0,60) = 2,86 m - 1,19 m = 1,67 m
 • portlandcement (CEM I en klasse 32,5): ca. 250 kg x 1,7 = 425 kg
 • rijnzand 0/2: ca. 750 kg x 1,7 = 1275 kg
 • grind (korrelgrootte 4/14): ca. 1000 kg x 1,7 = 1700kg

betonplaat

Om de hoeveelheid beton te kennen moet je eerst het volume van de betonplaat berekenen. Hiervoor vermenigvuldig je:

 • de lengte van de plaat
 • de breedte van de plaat
 • de hoogte van de plaat.

Vermenigvuldig het nodige volume met het aantal kg bestanddelen, wetend dat je voor ca. 1 m beton met een betonsterkte van 350 kg/m specie en een verhouding 1 : 2 : 3 het volgende nodig hebt:

 • portlandcement (CEM I en klasse 32,5): ca. 350 kg
 • rijnzand 0/2: ca. 700 kg
 • grind (korrelgrootte 4/14): ca. 1050 kg

voorbeeld (aan de hand van bouwplan)

 • lengte plaat = l = 1,40 m
 • breedte plaat = b = 1,40 m
 • hoogte plaat = h = 0,12 m
 • l x b x h = volume betonplaat = hoeveelheid beton
 • 1,40 x 1,40 x 0,12 = 0,24 m
 • portlandcement (CEM I en klasse 32,5): ca. 350 kg x 0,24 = 84 kg
 • rijnzand 0/2: ca. 700 kg x 0,24 = 168 kg
 • grind (korrelgrootte 4/14): ca. 1050 kg x 0,24 = 252 kg


< Aanmaken van leem voor het bekleden van het gewelf | index | Berekenen van de hoeveelheid bakstenen >

Schrijf je in op de nieuwsbrief van het MOT.
Webwww.mot.be