Het museum


Beeldmateriaal


ID-DOC


RCB catalogiBelgische handelscatalogi voor 1950


Red de bakovens!


Wat met de waterput?


Repertorium


Smidstekens


Lectuur


Wat is dit?


het MOT

Grimbergen
+32 2 270 81 11 info@mot.be

het MOT

Red de bakovens! | Bouw zelf je oven | Het bouwen zelf | bouwen van ovenmond

RED DE BAKOVENS!: Het bouwen zelf

BOUWEN VAN OVENMOND

nodig

ovenmond met of zonder uitsparing in de rand

ovendeur met kader vooraan in ovenmonduitsparing in de rand van de ovenmond
Brugge, Gouden-handstraat 3Zemst, Verbeetweg 14B
foto Francine Geldoffoto André Berten

Ben je van plan een ovendeur te kopen, doe het dan voor je de ovenmond begint te bouwen zodat het kader van de deur bij het metselwerk kan aansluiten. Kijk na of de stift van het scharnier (duimhengsel) moet ingemetseld worden. Indien dat nodig is, bepaal dan eerst de juiste hoogte en de afstand tot de ovenmond.

Kijk ook naar de wijze waarop de ovendeur draait en sluit. Soms kan ze zich enkel voor de ovenmond bevinden, soms kan je een uitsparing in de rand van de ovenmond voorzien waarin de deur precies past. Die uitsparing metsel je ook best als je zelf je ovendeur maakt, zonder hulp van scharnieren, zodat ze ertegen kan rusten.

rollaag of segmentboog

Je kan de bovenzijde van de ovenmond afwerken met een rollaag of een segmentboog (zie onderbouw met ovenkelder) om het gewicht van de bovenliggende schoorsteen beter op te vangen. Beide kan je ondersteunen met een ijzer.

De segmentboog wordt gemetseld met behulp van een formeel. Zorg bij het plaatsen van het formeel dat je de hoogte van de ovenmond uitzet vanaf de bovenzijde van de ovenvloer.

rollaag ondersteund door ijzerijzer ter ondersteuning van segmentboog
Grimbergen, Zemstweg 5 
foto André Bertenfoto Carlo Vande Walle
  
metselen van segmentboog met behulp van een formeel
foto Hendrik Van Eyken

Tip: Wens je dat de bovenzijde van de ovenmond dezelfde boog vormt als de bovenzijde van het gewelf, dan zal de voorzijde van het gewelf ca. 7-10 cm breder zijn dan de breedte van de ovenmond.

vorm van ovenmond aanpassen aan vorm gewelf
klik op de afbeelding om deze te vergroten
tekening Gerrit Van den Dries

het metselen zelf

Heb je de afmetingen en de vorm van de ovenmond bepaald dan maak je best eerst een schets of maquette van de verschillende steenlagen. Leg dan per laag de stenen klaar zodat je je niet kan vergissen.

schets van de verschillende steenlagen
tekening Gerrit Van den dries
  
maquette en voorbereiding van de verschillende steenlagen
foto's Carlo Vande Walle


< rollaag of segmentboog | index | bouwen van de basis van het ovengewelf (3-4 lagen) >

Schrijf je in op de nieuwsbrief van het MOT.
Webwww.mot.be