Het museum


Beeldmateriaal


ID-DOC


RCB catalogiBelgische handelscatalogi voor 1950


Red de bakovens!


Wat met de waterput?


Repertorium


Smidstekens


Lectuur


Wat is dit?


het MOT

Grimbergen
+32 2 270 81 11 info@mot.be

het MOT

Red de bakovens! | Bouw zelf je oven | Hoeveelheden

RED DE BAKOVENS!: BOUW ZELF JE OVEN

HOEVEELHEID MATERIAAL


algemeen

Hier volgt een "boodschappenlijstje" van de materialen die je nodig hebt als je de oven wil bouwen die op het bouwplan is uitgetekend.

Volgende hoeveelheden zijn slechts een schatting. De exacte hoeveelheid hangt af van verschillende factoren zoals, bijvoorbeeld, de vochtigheid van de materialen en hun soortelijk gewicht, het formaat van de bakstenen, het gebruikte metselverband, de korrelgrootte van de bestanddelen, de mogelijke verhoudingen, enz.

Heb je andere afmetingen of een andere opbouw van je oven dan kan je de hoeveelheid materiaal berekenen aan de hand van volgende tips:


beton (fundering)

nodig : ca. 1,7 m beton met een betonsterkte van 250 kg/m specie.

 • portlandcement (CEM I en klasse 32,5): ca. 425 kg
 • rijnzand 0/2: ca. 1275 kg
 • grind (korrelgrootte 4/14): ca. 1700 kg

betonplaat

nodig : ca. 0,24 m beton met een betonsterkte van 350 kg/m specie.

 • portlandcement (CEM I en klasse 32,5): ca. 84 kg
 • rijnzand 0/2: ca. 168 kg
 • grind (korrelgrootte 4/14): ca. 252 kg
 • wapeningsnet: van 135 cm bij 135 cm (of 10 cm groter als je de uiteinden haaks ombuigt); staven diameter 6 mm en maaswijdten 10 x 10 cm

bekistingsplanken
 • 2 platen van ca. 175 cm bij ca. 60 cm; dikte ca. 2-2,5 cm
 • 2 platen van ca. 170 cm bij ca. 60 cm; dikte ca. 2-2,5 cm
 • 2 platen van ca. 110 cm bij ca. 60 cm; dikte ca. 2-2,5 cm
 • 2 platen van ca. 105 cm bij ca. 60 cm; dikte ca. 2-2,5 cm
 • 12-16 latjes van ca. 30 cm lang; 4 cm breed; 3 cm dik

formeel

Als je een formeel bouwt heb je nodig:

 • spaanplaat of triplexplaat van 16-22 mm dik
 • unalit-plaat of triplexplaat van 3 mm dik
 • (eventueel balkjes om verstevigingen aan te brengen)

bakstenen

ca. 1140 stenen voor een één steense muur (ca. 19 cm), gemetseld met een baksteen van 19 x 9 x 5 cm (moduul 50) en een voegbreedte van ca. 1 cm


vuurvaste bakstenen
 • ovengewelf: ca. 380 450 stenen (moduul 50); voegbreedte 3-4 mm
 • ovenvloer: ca. 45 stenen (moduul 50); voegbreedte 3-4 mm
 • (schoorsteen (incl. 1 puntgevel voor bakhuis): ca. 1000 stenen (moduul 50); voegbreedte ca. 1 cm)
 • (eventueel houten balk voor ondersteuning rookvang: ca. 170 cm lang; ca. 7 cm breed; ca. 17 cm hoog)

steengruis - zand
 • steengruis: ca. 0,86 m
 • rijnzand 0/2 (isolerende laag): ca. 0,1 m of ca. 160 kg
 • grof maaszand (0/8 - 4) voor het ondersteunend formeel waarop het gewelf wordt gemetseld: ca. 0,3 m of ca. 500 kg

bastaardmortel

nodig : ca. 430 liter of ca. 670 kg bastaardmortel.

 • portlandcement (CEM I en klasse 42,5): ca. 70 kg
 • gebluste kalk: ca. 35 kg
 • rijnzand 0/2: ca. 563 kg

leemmortel (gewelf)

nodig : ca. 215 liter of ca. 330 kg leemmortel

 • leemgrond: 72 liter
 • gebluste kalk: ca. 35,8 liter of ca. 22 kg
 • rijnzand 0/2: ca. 107 liter of ca. 170 kg

vuurvaste mortel (schoorsteen)

nodig : ca. 560 kg of 358 liter vuurvaste mortel

 • portlandcement (CEM I en klasse 42,5): ca. 50 kg
 • hydraulische kalk: ca. 50 kg
 • rijnzand 0/2: ca. 460 kg

leemlaag (op gewelf)

nodig : ca. 0,35 m of 350 liter.

 • leemgrond: ca. 56 kg
 • gebluste kalk: ca. 12,5 kg
 • gehakt stro: ca. 4 kg

timmerwerk

voor het uitzetten van de bouwplaats en plaatsen van de metselprofielen heb je nodig:

 • 12-16 piketten van ca. 50 cm
 • 4 bouwplanken met n recht geschaafde zijde van ca. 200 cm lang en ca. 10 cm bij 2-2,5 cm
 • nagels (5 6,5 cm)
 • 4 metselprofielen met n recht geschaafde zijde van ca. 200 cm lang en ca. 7-10 bij 6-10 cm
 • 4 dwarshouten (klamp) voor onderzijde profiel van ca. 50-60 cm lang
 • 8 schoorlatten om metselprofiel waterpas en loodrecht te zetten van ca. 250 cm en ca. 7,5 cm bij 2,5 cm
 • lagenlat en koppenlat: 2 x ca. 100 cm lang en ca. 4 cm bij 3 cm

voor de dakconstructie heb je nodig:

 • 1 nokbalk: ca. 150 cm lang; ca. 7 cm breed; ca. 14 cm dik
 • 2 muurplaten: ca. 140 cm lang; ca. 7 cm breed; en ca. 6 cm dik
 • 8 kepers: ca. 140 cm lang; ca. 6 cm breed; ca. 7 cm dik
 • 14 panlatten: ca. 160 cm lang; ca. 4 cm breed; ca. 3 cm dik
 • dakstoel: 1 balk van ca. 155 cm lang; ca. 6,5 cm breed; ca. 7 cm dik 1 balk van ca. 62 cm lang; ca. 6,5 cm breed; ca. 7 cm dik

dakpannen
 • ca. 96 dakpannen
 • ca. 8 nokpannen

ovendeur


< dakpannen | index | Het bouwen zelf >

Schrijf je in op de nieuwsbrief van het MOT.
Webwww.mot.be