Tijdelijke uitbater gezocht voor café Liermolen in Grimbergen

Heb jij een statuut als zelfstandige, ervaring in de horeca en zin om je op korte termijn in het café-gebeuren te smijten? Iets voor jou? Café Liermolen heeft NU een nieuwe uitbater nodig.
De vzw Heemschut beheert sinds 1978 de Liermolen, een afdeling van het MOT. De molen is beschermd als monument en maakt deel uit van het beschermd dorpszicht maalbeekvallei. Recent werd een beheersplan opgemaakt voor de ganse site en een landinrichtingsplan voor de Maalbeekvallei.
In 2023 start de Gemeente Grimbergen met een grondige restauratie en herbestemming van de site Liermolen. Ook het interieur van het café wordt dan verbouwd. In afwachting zoeken we een tijdelijke uitbater voor een huur van korte duur (maximum één jaar)*. Na afronding van de restauratie wordt een concessiehouder gezocht.
De Liermolen is in de eerste plaats één van de afdelingen van het MOT. Het Museum maakt intensief gebruik van deze site voor haar educatieve werking. De maalvaardige Liermolen, het doe-kot, het bakhuis en het wan-kot worden gebruik voor de activiteiten rond brood zoals de Ateliers Brood voor scholen en workshops voor volwassenen zoals de Bak-doe. De schuur van de Liermolen is in gebruik als tentoonstellingsruimte. Verder is er ook nog een dierenweide met geiten en een bijenhal die gebruikt wordt door de lokale imkersvereniging. De speeltuin valt onder beheer van Heemschut vzw en is openbaar toegankelijk. De Afdeling Liermolen is geopend voor bezoekers in het zomerseizoen van april tot september in het weekend en op feestdagen van 10 tot 17 uur.

Het historische molengebouw langs de Maalbeek bestaat uit drie afzonderlijke delen. Een woonhuis (de voormalige molenaarswoning) aan de ene kant, het centrale maalgedeelte met de moleninstallatie en het café (de voormalige stal) aan het andere uiteinde. Het maalgedeelte wordt door het MOT in samenwerking met de vrijwillige molenaars gebruikt voor maaldemonstraties. In de molenaarswoning zal een vakantiewoning worden ingericht.

Het café en terras wordt gemeubileerd ter beschikking gesteld in de staat waarin het zich bevindt. In onderling overleg zijn kleine opfrissingswerken bespreekbaar. Er is geen keuken aanwezig voor een restaurant/brasseriefunctie, maar de verkoop van eenvoudige snacks en versnaperingen is eventueel wel mogelijk. 

Concrete verwachtingen

 • Kandidaat-uitbater is reeds ingeschreven als zelfstandige en kan snel over de nodige vergunningen beschikken;
 • Zo ruim mogelijke openingsuren, rekening houdend met de openingsuren van het MOT;
 • Jaarlijks verlof is niet mogelijk in het zomerseizoen.
 • Bediening aan tafel, zeker voor klanten die minder mobiel zijn;
 • Vaste openingsuren die duidelijk worden gecommuniceerd;
 • Kind- en diervriendelijk, ook fietsers zijn welkom;
 • Nederlandstalig gesproken, klantvriendelijk voor anderstalige toeristen.

Omschrijving van de ruimtes

 • Gelijkvloers zaal en toog ca. 73 m²
 • Vatenberging 14 m²
 • Dames- en herentoilet 10 m²
 • Mezzanine ca 30 m²
 • Terras 288 m²
 • Aantal zitplaatsen binnen: 50 stoelen en 12 ronde of ovalen tafels, kaarttafel, loungehoek met vaste zitbanken voor 8 à 10 personen, 8 lage krukken
 • Aantal zitplaatsen buiten: 14 houten tafels (4-6 p.) en 28 zitbanken + 30 vaste, ingebouwde zitplaatsen

*Volgens de bepalingen van het decreet van 17 juni 2016 houdende de huur van korte duur voor handel en ambacht.

Interesse?

Uitsluitingscriteria
Uitgesloten worden kandidaten die nog niet zijn ingeschreven als zelfstandige en niet onmiddellijk kunnen starten met een activiteit in de horeca. Hun kandidatuur wordt niet weerhouden.
Nog uitgesloten zijn kandidaten die geen verplicht plaatsbezoek hebben gebracht voor de indiendatum. Kandidaten maken hiervoor een afspraak bij het MOT, contactgegevens onderaan.
Toewijzingscriteria
De weerhouden kandidaturen worden beoordeeld door een jury, aangeduid door de Raad van Bestuur, aan de hand van volgende criteria:
 1. Openingsuren: de jury rangschikt de kandidaten op basis van een gedetailleerd voorstel van startdatum, ingevulde weekkalender met openingsuren en jaarkalender met jaarlijkse sluiting, waarbij de kandidaat met de ruimste openingsuren de eerste plaats krijgt (25 punten);
 2. Huurbedrag: de kandidaten doen zelf een voorstel van maandelijks huurbedrag, die niet minder mag bedragen dan 500 €; de jury rangschikt de kandidaten op basis van het voorgestelde huurbedrag, waarbij de kandidaat die de hoogste huur wil betalen, de eerste plaats krijgt (25 punten);
 3. Ervaring: kandidaten met relevante ervaring in café en/of horeca krijgen van de jury een hogere beoordeling (25 punten);
 4. Selectiegesprek: tijdens een open gesprek met de jury op donderdag 21 april 2022 worden vragen uitgewisseld en beantwoord, waarbij o.a. wordt gepeild naar compatibiliteit, concept, curriculum, motivatie, ervaring, communicatie, promotie, toekomstvisie etc. (25 punten).

Meer info

Download voorbeeldcontract
Contacteer het MOT, Guldendal 20, 1850 Grimbergen, info@mot.be, 02 270 81 11.