Pomp boren

In 2007 ontving het MOT een mooie schenking van wellicht de laatste pompboorder in Vlaanderen. Deze man schonk niet alleen zijn werktuigen, hij gaf ook een uiteenzetting over het boren van een houten pomp. Dit was de aanleiding voor het project Pomp boren.

In het voorjaar van 2017 sleepten we de geschikte eiken stammen uit het bos, uiteraard met spierkracht van mens en dier. Deze stammen werden in de vijver aan het Prinsenkasteel gelegd om te wateren. In het voorjaar van 2019 zullen de stammen in de lengte doorboord worden en afgewerkt tot een bruikbare houten waterpomp. Heel het proces wordt op diverse manieren gedocumenteerd en ontsloten.