Wat met de waterput?

Inventaris

In 2009 lanceerde het MOT het online project Wat met de waterput?, waarbij we een eerste inventaris maakten van de bestaande waterputten, maar ook van de gesloopte, gedempte en afgedekte exemplaren, zowel hier als in het buitenland. Sindsdien groeit deze databank stelselmatig aan.

Heb jij weet van een waterput? Stuur dan je informatie door naar info@mot.be!

Wil je actief putten gaan inventariseren? Bekijk dan zeker de leidraad en download het veldblad, waarop je praktische tips, het nodige materiaal en veiligheidstips op terugvindt. Je kan ons uitgebreid invulformulier gebruiken. Je vindt een woordenlijst onder Wat is wat?

Zoek naar: waterput


Zoekresultaten 1 - 50 482 resultaten gevonden
Zijpstraat 161, Grimbergen, Belgium
Foto’s T. Cauwenbergh 2010.
Zemstweg 5, Grimbergen, Belgium
"Put in gebruik tot jaren 1970. Het waterpeil is gezakt, wellicht door zandwinning en/of waterwinning." (L. Van Dorsselaer & M. De Geest 2009) Ronde schacht en bovenbouw, beide uit baksteen. Varen aan de buitenkant van de bovenbouw, klimop aan de binnenkant van de waterput. De diepte tot het wateroppervlak bedraagt 200 cm. Met windas (diameter is 14,50 cm, lengte is 127 cm), de draaikruk is niet oorspronkelijk. De haak met veer voor de emmer is geklonken en gesmeed. Er is een gaatje in de haak en in de veer (wijst op zaagblad?). Afdakje in de jaren 1980 of 1990 gebouwd. (MOT 2009) Foto’s MOT.
Zavelkuilstraat 8, Geetbets, Belgium
Foto E. Cox 2010.
Zavelkuilstraat 10, Geetbets, Belgium
Foto E. Cox 2010.
Zandhovensteenweg 81, Ranst, Belgium
Ronde betonnen waterput uit de 20ste eeuw. Nog in gebruik. Foto’s J. Bungeneers 2000.
Woumenweg 100, Diksmuide, Belgium
Foto's het MOT 2011.
Wormelaarstraat 161, Zemst, Belgium
Bij maaiwerken werd door Natuurpunt Zemst onlangs een oude waterput teruggevonden in hun nieuwe gebied Wormelaar. Meer dan waarschijnlijk gaat het over de waterput van het vroeger Hof ter Singelen (een pachthoeve aan de zuidrand van Wormelaarbos, Singelweg). Het is een gemetste put waarop twee betonnen ringen stonden. De ringen waren helemaal weggeduwd door een vlierstruik.  Om veiligheidsredenen werd er één hogere betonnen ring op geplaatst, gerecupereerd uit het weiland.
Woestijnstraat 9, Gooik, Belgium
Foto het MOT 2011.
Willem de Zwijgerlaan 61, Voorschoten, Netherlands
De put heb ik gegraven en gebouwd in 1992. De put vult zich uitsluitend met grondwater. (Emiel Legger)
Wildewoudstraat 15, Brussel, Belgium
De waterput werd na restauratiewerken ontdekt in de keuken (gelijkvloers) van het 16de eeuwse pand van de dekenij in de straat gelegen achter de kathedraal (dat is ook het pand waar in de tuin nog een segment walmuur met typisch traptorentje (de Plebaantoren) staat, deel uitmakend van de eerste stadsomwalling). Geen ophaling meer aanwezig, vermoedelijk was er ooit een waterpomp vermits er een loden buis duidelijk zichtbaar is die neerwaarts langs de wand van de waterput loopt. In het belendende pand (nr. 14) heeft men recentelijk eveneens een waterput ontdekt, nagenoeg op dezelfde hoogte. Dat betekent op een afstand van amper een 10-15 meter van de andere put.
Wierde 40, Leens, Netherlands
Enkel bovenbouw of een goed functionerend geheel?
Westvaartdijk 307, Grimbergen, Belgium
“Heropgebouwde bovenbouw. Wordt nog gebruikt.” Foto W. Igné 2010.
Westvaartdijk 305, Grimbergen, Belgium
“Afgedekt met betonnen deksel. Wordt nog gebruikt om de tuin te besproeien, schoon te maken en de wagen te wassen. Het water is verontreinigd door het water van de vaart en een lek in de sceptische put.” Foto W. Igné 2010.
Weald & Downland Open Air Museum, Chichester, United Kingdom
Verplaatst. Waterput die zo diep is dat men voor het ophalen van het water een tredmolen voorzag.
Watereinde 5, Laakdal, Belgium
Twee waterputten, waarvan één gedempt. Het gedeelte onder het maaiveld is ouder metselwerk. Na aankoop in 1967 door de huidige eigenaar werd de betonnen bovenbouw, afgedekt door een houten deksel, vervangen door een bovenbouw uit metselwerk. Het puthuisje uit hout en dakpannen werd ook door de huidige eigenaar heropgebouwd en nadien verscheidene malen vernieuwd. De oorspronkelijke draaikruk is nog steeds in gebruik. De oorspronkelijke ketting en haak werden gemonteerd op een nieuwe kabel. De waterput wordt zelden gebruikt. In de waterput groeit een varen. Op het erf voor het huis bevindt zich een gedempte waterput. De huidige eigenaar heeft ijzerzandsteen van de put gevonden. De diameter ervan was groter dan gemiddeld. De vrouw van de vorige eigenaar is in deze waterput gesprongen en omgekomen. De waterput werd dan verplaatst. Op een hoek van het eigendom staat een kapelletje, mogelijk herinnert dit aan deze gebeurtenis. Foto's W. Resseler 2010.
Voor de kerk en de pastorie, Briant (Saône et Loire), France
Waterput op het pleintje voor de kerk en de pastorie. Eigendom van de gemeente. Sinds een jaar of veertig buiten gebruik. Foto’s Fam. de Jonghe-Viérin 2010.
Verlaerstraat 17, Nieuwerkerken, Belgium
Foto E. Cox 2010.
Verbeetweg 40, Zemst, Belgium
Bakstenen waterput bij woonhuis. Met putwip. Foto’s MOT 2009.
Veldstraat z.n., Kapelle-op-den-Bos, Belgium
Foto J. Selleslags.
Veldkantstraat 235, Grimbergen, Belgium
Recente bovenbouw op afgedekte waterput. De hele buurt kwam hier water halen. Foto’s MOT 2009.
Veldkantstraat 123, Grimbergen, Belgium
In het restaurant De Kromme Eik. Foto het MOT 2011.
Van Gansenstraat z.n., Olen, Belgium
Foto H. Van Reusel 2010.
Vaartstraat 92, Ranst, Belgium
Bovenbouw van ongeveer 250 cm hoog, 80 x 80 cm breed. Stenen kuip uit vermoedelijk 19de eeuw, houten omkadering uit ongeveer 1980. Cirkelvormige basis uit handvormsteen (restant van de waterput die bij een oude hoeve hoorde), daarop houten omkadering met oude balken en zadeldak met leien. Binnen windas en elektrische motor. Foto’s W. Van der Avert 2002.
Vaartstraat 85, Ranst, Belgium
Bovenbouw van 140 cm hoog en diameter van 150 cm. Vermoedelijk gemetseld en dan witgekalkt. Met uitsnijding aan bovenrand. Houten deksel en houten putwip. Foto W. Van der Avert 2000.
Vaartdijk z.n., Grimbergen, Belgium
Voormalig gebouw “Coninck van Spaniën”.
Troon 7, Grobbendonk, Belgium
Foto’s J. Selleslags 2010.
Trekschurenstraat 37, Hasselt, Belgium
Ten noordwesten van het woonhuis is een oude waterput met betonnen bovenbouw bewaard en bevindt zich een bakhuis in baksteenmetselwerk met aansluitend een kleine bergplaats/voederhok in vakwerkbouw. (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22183)2011: In baksteen gemetste put met betonnen opbouw, ophaalsysteem met houten windas onder afdakje (nu in verval), restauratie gepland. Beschermd (MB 14/12/2010). (Steven Vanvolsem) 2016: inmiddels ook in ere hersteld (Steven Vanvolsem)
Tran Phu z.n. (tegenover 111), Hoi An,Vietnam, Hoi An,Vietnam
Foto's F. Van Driel 2010.
Tegelrijstraat 19, Nieuwerkerken, Belgium
Foto E. Cox 2010.
Tan Hiep, Quang Nam-Da Nang,Vietnam, Tan Hiep, Quang Nam-Da Nang,Vietnam
Foto's F. Van Driel 2010.
Sukoanyar, Indonesia
Foto E. Voogd.
Steenvaartdreef 126, Zemst, Belgium
Foto MOT 2010.
Steendreef 16B, Zemst, Belgium
Foto MOT.
Steenbergsestraat 8, Bergen op Zoom, Netherlands
Binnenplein van het Markiezenhof. Foto T. Vereenooghe 2010.
Spoorweglei 24, Nijlen, Belgium
Waterput van de voormalige diamantslijperij Lieckens in Nijlen. Beschermd (met inbegrip van waterput). Foto T. Vereenooghe.
Spiltstraat 297, Zemst, Belgium
Waterput uit betonringen met putwip. Foto’s MOT 2009.
Spiltstraat 174, Zemst, Belgium
Twee waterputten. Foto’s R. Van Kerckhoven 2010.
Spiltstraat 121, Zemst, Belgium
Foto R. Van Kerckhoven 2010.
Smisstraat 1, Holsbeek, Belgium
Heilig Geesthof.
Smishoek z.n., Boechout, Belgium
Afbeelding uit De Nieuwe Gazet, 15/04/1982.
Sint-Maartenstraat z.n., Olen, Belgium
Eerst bovenbouw met windas, later pomp. Was een dorpspomp. Thans is de put afgedekt en de pomp verdwenen. Afbeelding: J. LAENEN, Duimpke, in “Lindeblad” 2004, p. 48-53.
Sint-Gummarusstraat 19, Ranst, Belgium
Vermoedelijk tweede kwart 20ste eeuw. Bovenbouw uit betonring van ongeveer 120 cm hoog en diameter van 100 cm. Foto W. Van der Avert 2002.
Sint-Gertrudisstraat z.n. (Sint-Gertrudisbron nabij de kerk), Machelen, Belgium
Bovenbouw uit natuursteen. Nis met stenen Mariabeeld. Afgebroken in de jaren 1950. L. FRANÇOIS, Quelques fontaines, puits et bassins publics de Belgique antérieurs à 1830, Bruxelles, 1938, p. 21. De stenen constructie werd gedurende decennia in een depot bewaard. Thans gedeeltelijk heropgebouwd in de tuin van het rusthuis van Machelen. L. De Wilder 2010 Prent uit L. FRANÇOIS, Quelques fontaines, puits et bassins publics de Belgique antérieurs à 1830, Bruxelles, 1938, p. 21.
Sint-Amandsplein z.n., Grimbergen, Belgium
Combinatie van een bedevaartskapel met een waterpomp. De kapel stond tegen de kloostermuur, die nu afgebroken is. In 1892 werd een nieuw beeld van Sint-Amands voor deze kapel gewijd. Het beeld zou ontworpen zijn door broeder Marés (De Pauw), bestuurder van de Sint-Lukasschool van Brussel. Z.E.N.F. VERRIJKEN (samensteller), Strombeek-Bever tot einde 1952, s.l., 1954 (2de uitgave), p. 237-238. Sint-Amandus werd in 628 gewijd tot bisschop. Hij bekeerde Sint-Alena, de dochter van de heer van Dilbeek, die als martelares stierf. Sint-Amands doopte te Strombeek de eerste bekeerlingen in de “stromende beek”. Later kwamen talrijke bedevaarders naar Strombeek aan het water van de “stromende beek”, later werd die plek de Sint-Amandsborre genoemd, omdat ze er een wonderbare geneeskracht aan toekenden. Sinds 1661 bevinden er zich relikwieën van Sint-Amands in de kerk van Strombeek. Men aanriep Sint-Amands voornamelijk om de genezing te bekomen van besmettelijke ziekten, zowel van mens als van dier. Ook veel moeders vroegen er de genezing van hun kinderen, meer bepaald voor de genezing van kinderen die leden aan de “oudeman” (rachitis, botaandoening). Er werd kledij van kinderen in het water gelegd. Afhankelijk dat de kledij bleef drijven zouden de kinderen al dan niet genezen. De priester overlas de bedevaarders en liet de relikwieën vereren. Op alle dagen van de novene dronken de zieken enkele druppels water uit de Sint-Amandsborre, waartoe iedereen toegang had. Het bronwater werd ook in flesjes verkocht (waar nu Da Beni is). Andries schrijft in 1972 dat sinds enkele jaren de verering afgeschaft werd. Sint-Amandsbronnen was ook de naam van de afdeling minerale waters in de ijsfabriek Soens. A. ANDRIES, Strombeek-Bever, Antwerpen, 1972; J.-H. NUŸENS, Korte levensbeschrijving van Sint-Amand bisschop, patroon van Strombeek alwaar hij, sedert oinheugelijke tijden, aanroepen wordt voor alle besmettelijke ziekten, en wel voornamelijk voor zieke kleine kinderkens, Brussel, 1891; E. Soens, Strombeek-Bever. Wel en wee van een randgemeente, s.l. 1991, p. 17. Foto’s MOT. Foto A. COSYN, Grimberghen. Notice descriptive, Brussel, 1909, p. 76.
Schloss 1, Mansfeld-Lutherstadt, Germany
Op de binnenplaats van Slot Mansfeld. Foto E. Voogd.
Schippersweg z.n., Olen, Belgium
Foto H. Van Reusel 2010.
Schelderodeplein 7-9, Merelbeke, Belgium
Waterput op de binnenkoer van het kasteel.
Schawijkstraat 107, Ranst, Belgium
Bovenbouw van 105 cm hoog, diameter van 115 cm. Vermoedelijk eerste kwart 20ste eeuw. Betonring op versmald onderstuk. Uitsparing in putrand. Foto W. Van der Avert 2002.
Schawijkstraat 105, Ranst, Belgium
Vermoedelijk eerste kwart 20ste eeuw. Bovenbouw uit betonring van ongeveer 95 cm, diameter van 115 cm. Foto W. Van der Avert 2002.
Schaliehoevestraat 78-80, Heist-op-den-Berg, Belgium
Schaliehoeve. Waterput is verdwenen. Afbeelding uit VVV HEIST-OP-DEN-BERG, Heist-op-den-Berg en omstreken, s.d.