Bibliography

 • Aperçu général des principales mesures prises pour améliorer le bien-être matériel et moral du soldat belge, Le Havre, 1918.
 • Brood, een hele boterham! Brood en broodgraan omstreeks 1900. Syllabus voor de gidsen, Grimbergen, 1999.
 • Brood. De geschiedenis van het brood en het broodgebruik in Nederland, Rotterdam, 1983.
 • Brot ist Leben. Die Europäer und das Brot. Ausstellung, Vevey, 1996.
 • Climats, voyages, nature, découvertes, 1995 nr. 3.
 • De Bijbel - Willibrord vertaling, Boxtel, 1987.
 • Desembrood bakken e.a. gistloos gebak, Hallaar, 1978.
 • Elseviers culinair handboek, Brussel, 1981.
 • Fours à pain. Recueil d'articles extraits de la revue "Maisons paysannes de France", Paris, 2002.
 • Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken. De voortbrengselen der aarde, Leiden, s.d.
 • Ons kookboek, Leuven, 1943.
 • Vitsen en lemen, Het Domein Bokrijk, 2002.
 • AALDERS Willem, Metselen als ambacht en hobby, Den Haag, 1980.
 • ALTINK J.R., Waterbouwkunde. V. Kanalen, rivieren en rivierwerken. Zeeweringen en zeehavens, Amsterdam, s.d.
 • ARIN Michel, Construire, restaurer, utiliser les fours à pain, Paris, 2003.
 • BAILLY MM., BIXIO A., MALPEYRE MM., Maison rustique du 19e siècle. Encyclopédie d'agriculture pratique. 3. Arts agricoles, Paris, 1867.
 • BARBEROT E., Traité de constructions civiles, Paris, 1900/2.
 • BARRAL J.A., SAGNIER H., Dictionnaire d'agriculture. Encyclopédie agricole complète, Paris, 1886.
 • BOBER H., Jan Van Vliet's book of crafts and trades: with a reappraisal of his etchings, New York, 1981.
 • BOEKHOLT A., Travaux et bricolages pour éclaireurs, Courbevoie (Seine), 1936.
 • BOGAERTS I., Les 1200 recettes. Recueil de recettes utiles d'une exécution simple et avantageuse sur l'industrie et l'économie..., Troyes, 1888.
 • BRANDT P., Schaffende arbeit und bildende kunst - Im altertum und mittelalter, Leipzig, 1928.
 • BROCX W.L., Techniek in de bakkerij, Amsterdam, s.d.
 • CHANCRIN E., DUMONT R., Larousse agricole. Encyclopédie illustrée, Paris, 1921.
 • CHATEAU Théodore, Technologie du batiment. Tome premier, Paris, 1863.
 • DAVID J., Wassen en strijken, Grimbergen, 1988.
 • DE PUNT J., Bakoven te Gotegem hersteld in Mededelingen van de heemkundige kring van Erpe-Mere, 39 (1999) 2.
 • DE PUNT J., Een andere konstruktie van het ovengewelf in Ons Heem, 42 (1988) 4-5.
 • DE VIS H., De folklore van het broodbakken in West-Brabant in Eigen schoon en De Brabander, 14 (1931) 5-6.
 • DELACRETAZ P., Les vieux fours à pain. Construire son four. Faire son pain, Morges, 1993.
 • DIDEROT D'ALEMBERT, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, arts et métiers, Paris, 1751-1780, artikel Boulanger.
 • DONNY & DRYENPONDT, Manuel du voyageur et du résident au Congo, Brussel, 1900.
 • DUFOUR A., JEANNE V., Cours d'art militaire. 2. Stratégie, Brussel, 1893.
 • DUPAIGNE B., Le pain, s.l., 1986.
 • d' ORNANO Sébastien, Petit traité sur la construction des fours à pain. Construire ou restaurer des fours, Onesse, 1999.
 • EISELEN H., Brotkultur, Köln, 1995.
 • FECHNER K., MESNIL M., Pain, four et foyers des temps passés, Bruxelles, 2002.
 • Frère FLORIBERT Jh., Cours de construction = Bouwkunde, Brussel, 1921.
 • GIELE J., La ferme démonstrative. Exposition de Bruxelles 1935, Bruxelles, 1935.
 • HASLINGHUIS E.J., JANSE H., Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie, Groningen, 1997.
 • HASLINGHUIS E.J., JANSE H., Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de Westerse architectuur- en bouwhistorie, Leiden, 1997/3.
 • HUBERT-BARE A., De Franse Kookkunst, Amsterdam, 1992.
 • INGRAM C., SHAPTER J., Tous les pains de monde, s.l., 2000
 • JACOB H.E., Zes duizend jaren brood, Utrecht, 1955.
 • JELLEMA R., MEISCHKE M.C.A., MULLER J.A., Bouwkunde voor het middelbaar technisch onderwijs. Deel I. Grondwerken, beschoeiingen en keermuren. Houtverbindingen, raam- en deurkozijnen. Hang- en sluitwerk. Baksteen- en natuursteenconstructies. Houten balklagen en vloeren, Delft, 1941.
 • JELLEMA R., MEISCHKE M.C.A., MULLER J.A., Bouwkunde voor het middelbaar technisch onderwijs. Deel III. Vloerconstructies, schoorstenen, scheidingswanden en stucadoorwerken. Kapconstructies. Dakbedekkingen. Bijzondere kozijnconstructies e.d. Stoomketelinmetseling en fabrieksschoorstenen, Delft, 1953/5.
 • JELLEMA R., MEISCHKE M.C.A., MULLER J.A., Bouwkunde voor het middelbaar technisch onderwijs. Deel IV. Gewelven. Algemene bouwkunde. Perspectief, Delft, 1954/3.
 • KIPLE K.F., CONEE ORNELAS K., The Cambridge world history of food, Cambridge, 2000.
 • LEWAL, Tactique des ravitaillements.
 • LORENZ-LADENER C., Holzbacköfen im Garten. Bauanleitungen für Lehm- und Steinöfen, Staufen bei Freiburg, 2005/7.
 • MACHEREL C., ZEEBROEK R., Brood doet leven. Betekenis en rol van het brood in Europa, Brussel, 1994.
 • MARIN Michel, Construire, restaurer, utiliser les fours à pain, Paris, 2003.
 • MATHIEU L., Handboek over huishoudkunde en gezondheidsleer, Verviers, s.d.
 • MICHE Alexandre, Nouvelle architecture pratique ou Bullet rectifié, Paris, 1818.
 • MILLET-ROBINET, Maison rustique des dames, Paris, 1911/17.
 • MOT-ateliers. Brood. Map voor de leerkracht, Grimbergen, s.d.
 • N.L.I.: Nouveau Larousse Illustré, Paris, 1897.
 • NANNINGS J.H., Brood- en gebakvormen en hunne beteekenis in de folklore, Scheveningen, 1932.
 • ODART, Manuel du vigneron, La méthode rationelle, Paris, 1861.
 • OOMBERT L.G., Brood bakken. Voor beginners en gevorderden, s.l., s.d.
 • PAEUW J. & L., De moderne huishouding, Brussel, s.d.
 • Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600, Antwerpen, 1998.
 • PLAETINCK W., VAN DER LINDEN R., MERTENS P., De glorie van het brood, Tielt, 1983.
 • RAES P., Koren op de molen in De Leeuw (Delhaize), 16 (2002) 94.
 • RIETVELD AD., Over bakken en bakkers in Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum, 1979 nr.2.
 • SAUBOLLE B., Wood-burning oven(for a bakery) in Vita Technical Bulletin, 1981.
 • SCHARROO P.W., Scheikunde der bouwmaterialen, Amsterdam, 1946.
 • SERGENT M., Camps par tous les temps, Paris, 1967.
 • SIMONET Eugène, Maçonneries, Paris, 1897. (p.83, 131, 193)
 • THIJS F., Concept van een stenen bakoven, Grimbergen, 1993. (handschrift)
 • TREFOIS C.V., Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectuur, Antwerpen, 1950.
 • VAN DER JEUGHT F., Bakhuizen en bakovens te Hombeek en Kapelle-op-den-Bos (deel 1 en 2) in 't Ridderke, Trimestrieel heemkundig tijdschrift van Hoembeka, Hombeek, 11-13 (1997-1998) 2-1.
 • VAN DER JEUGHT F., Het Pesthuis van de abdij van Roosendael. Een nieuwe hypothese over de oorspronkelijke bestemming van het gebouw in 't Ridderke in Trimestrieel heemkundig tijdschrift van Hoembeka, Hombeek, 13 (1998) 1.
 • VAN SEGHBROECK L., Beter bakken, Leuven, s.d.
 • VANDENDAEL Fr., De bakoven in Onze ploeg. Landbouwkundig tijdschrift, 2 (1923) 9, p. 272-274.
 • VANNOPPEN H., Een bijdrage tot de geschiedenis van de bakovens in Midden-Brabant in Ons Heem, 42 (1988) 4-5.
 • WATTJES J.G., Muren en aangebouwde schoorsteenen, Amsterdam, 1941/3.
 • WEYNS J., Bakhuis en broodbakken in Vlaanderen, Sint-Martens-Latem, 1963.
 • WEYNS J., Bij Bruegel in de leer voor honderd-en-een dagelijkse dingen in Ons heem, 23 (1969) 3.
 • WEYNS J., Volkshuisraad in Vlaanderen, Beerzel, 1974.
 • ZIEHR W., Boer, molenaar, bakker, brood. Van de steentijd tot nu, Tielt, 1984.