Personen met een visuele handicap

Bij een individueel bezoek aan het Museum kunnen slechtzienden gebruik maken van aangepaste zaalteksten op groot formaat. Vraag ernaar aan de balie.

Het MOT is een echt doe-museum en wil dat ook zijn voor blinden en slechtzienden. Daarom hebben we hieronder een keuze aan enkele aangepaste rondleidingen. Deze zijn zo opgevat dat de persoon met een visuele handicap vergezeld wordt door een ziende persoon. Daarnaast worden ook verschillende maatregelen getroffen om het bezoek veiliger en comfortabeler te maken.