Personen met een visuele handicap

Bij een individueel bezoek aan het Museum kunnen slechtzienden gebruik maken van aangepaste zaalteksten op groot formaat. Vraag ernaar aan de balie.

Het MOT is een echt doe-museum en wil dat ook zijn voor blinden en slechtzienden. Daarom biedt het Museum aangepaste rondleidingen aan. Deze zijn zo opgevat dat de persoon met een visuele handicap vergezeld wordt door een ziende persoon. Daarnaast worden ook verschillende maatregelen getroffen om het bezoek veiliger en comfortabeler te maken.

Neem contact op met de Educatieve Dienst: +32 2 270 81 11 of mail naar info@mot.be voor meer informatie.