Privacybeleid en dataverwerking

Het MOT / vzw Heemschut houdt bepaalde gegevens bij van zijn bezoekers en gebruikers. We verzamelen enkel gegevens die relevant zijn voor onze dienstenverlening.
Persoonsgegevens komen tot bij ons op verschillende manieren (telefonisch, per mail, via reserveringssysteem/webwinkel):
 • Inschrijving op nieuwsbrief
 • Inschrijving, kandidaatstelling en wachtlijst voor een activiteit
 • Aankoop in webwinkel
 • Bevraging van onze bezoekers
 • Vragen om inlichtingen
 • Doorgeven van adresgegevens van bakovens en waterputten
 • Sollicitatie
De verzamelde persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:
 • De nieuwsbrief te verzenden
 • Informatie te kunnen leveren voor onze administratie
 • Onze website te vervolledigen
 • Ons publiek te leren kennen door middel van statistieken
We geven in geen geval persoonsgegevens door aan andere organisaties.
We respecteren jouw privacy conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven.
We verzamelen enkel gegevens die voor ons belangrijk zijn om je correct te informeren en om ons publiek te leren kennen.
We gebruiken jouw gegevens enkel voor het specifieke doel waarvoor je ons jouw gegevens hebt bezorgd. Je hebt het recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens en om deze te laten aanpassen of schrappen.
Zit je met vragen over ons privacybeleid of over jouw privacy of wil je graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over jou bijhouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wens je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of bij te werken? Zou je graag een toestemming intrekken? Dan kan je dit doen door ons te contacteren.

Info

Contact
02 270 81 11 of info@mot.be