PARIDANT

nom

PARIDANT

ville

période

1850-1899

origine

commentaire

"... Alhoewel er reeds vroeg sporen waren van messenproductie, kan er pas vanaf 3/4 van de 19de eeuw gesproken worden van een Aarschotse centrumfunctie naast Gembloux, Namen en Lier (1). Mogelijk heeft de groothandelaar edmond Paridant (°Brussel, 16/11/1823, + Aarschot, 20/12/1913) (2) een steentje bijgedragen door de afzetmarkt te vergroten. De gefortuneerde Brusselse industrieën wat ons doet vermoeden dat deze familie de knepen van het vak kende en de nodige contacten vergaard had (3). A. Coeck (4) vermeldt in zijn publicatie een poging van Edmond Paridant om op Cyprus een Belgische kolonie te stichten; de auteur beschouwd dit als een mogelijke manier om de afzetmarkt voor de Aarschotse messen te vergroten.

Edmond Paridant had volgens A. Paessens (5) vele messenmakers en gasten in dienst die werken voor meerdere verkoopshuizen. Volgens J. Dille (6) was hij een rentenier en oud- messenfabrikant. In ieder geval vestigde hij zich, samen met zijn familie, permanent in Aarschot rond zijn 28ste, in het Kapucijnenklooster. Reeds eerder zocht hij contact met vooraanstaande Aarschottenaren via het verenigingsleven. Reeds in 1844 werd hij erelid van de Koninklijke Harmonie (7). Mogelijk kwam hij er contact met reeds gevestigde Aarschotse messenmakerfamilies, zoals de familie Lavaerts, die goed vertegenwoordigd was in het Aarschotse verenigingsleven. Het Gilden Huis op de Grote Markt, dat onder andere gebruikt werd voor bijeenkomsten, zittingen en dansfeesten van verenigingen behoorde toe aan de messenmaker Petrus Lavaerts (° Aarschot 14/4/1798, + Aarschot 15/5/1876) (8) (vanaf 1863?) (9) en vanf 1876 tot 1883 aan zijn zoon Edmond Lavaerts (° Aarschot 11/8/1843, + Aarschot 21/4/1899) (10), eveneens messenmaker (11). De Koninklijke Harmonie, waar edmond Paridant steeds een belangrijke rol speelde, repeteerde in het Gilden Huis (12). Edmond Lavaerts, zijn broer Georgius Ludovicus (° Aarschot 25/10/1832, + Aarschot 23/2/1897) (13) en zijn neef Julius Guilielmus Lavaerts (° Aarscot 2/7/1875, + Aarschot 19/8/1914) (14), allen messenmakers, waren lid van de Koninklijke Harmonie (15) of van verwante verenigingen zoals de Maatschappij De Bacchusvrienden (16), die vanf 1863 eveneens in het Gilden Huis oefenden of de kruisboogvereniging de Fakensvrienden (17)." [CUYPER - WAGENDORP: 5-6]

(1) PAGE , C., geciteerde werk, p.1343; ''BKS. La Belgique. Coutelière. Aperçu historique et documentaire'', Geel, 30/11 - 1/12, 1996, p. 13.
(2) COECK, A., ''Enkele gegevens over de familie Edmond Paridant de stichter van de Aarschotse Academie voor Beeldende Kunsten'', ''Het Oude Land van Aarschot'', jg 23, n° 4, Aarschot, 1988, p. 146.
(3) COECK, A., geciteerde werk, p. 146 en THIELEMANS, M.R., ''De aanzet van de industrie in het Brusselse voor 1830'', ''Het Gemeentekrediet van België'', jg 38, n° 149, juli 1984, p. 173.
(4) COECK, A., geciteerde werk, p. 154-160.
(5) PAESSENS, A., ''Het Aarschotse ambacht bij uitstek. De Messenmakerij vroeger en nu'', Aarschot, 1971, p. 2.
(6) DILLE, J., ''Verdienstelijke burgers'', ''De Klok'', Aarschot, 15/4/1939, p. 9.
(7) DILLE, J., geciteerde werk, p. 9.
(8) MHFA, inv.n° XXII C-m, ''Genealogie. Fonds Borremans. Lavaerts''.
(9) VEEVAETE, E., ''De Koninklijke harmonie van Aarschot 1821- 1996'', Humbeek, 1996, p. 19 en MHFA, inv.n° X B9-p, ''De Bacchusvrienden'', ''Verenigingsleven. Muziek, Toneel, Zang''.
(10) MHFA, inv.n° XXII C-m, ''Genealogie. Fonds Borremans. Lavaerts''.
(11) MHFA, inv.n° IB4-a, ''Tentoonstellingen in museum''
(12) VEEVAETE, E., geciteerde werk, p. 18.
(13) MHFA, inv.n° XXII C-m, ''Genealogie. Fonds Borremans. Lavaerts''.
(14) idem
(15) MHFA, inv.n° X B9-0, ''Koninklijke Harmonie''.
(16) MHFA, inv.n° X B9-p, ''De Bacchusvrienden'', ''Verenigingsleven. Muziek, Toneel, Zang''.
(17) MHFA, inv.n° X B9-f1 ''De Fakensvrienden'', ''Verenigingsleven -Sport''.


Cette page est référencée 1 fois:

Les résultats de recherche 1 - 1 1 résultats trouvés
marque de forgeron PARIDANT