Berekenen van de hoeveelheid bakstenen

Het aantal bakstenen is afhankelijk van het gebruikte formaat.

aan de hand van een tabel

Hier geven we een tabel met de hoeveelheid stenen en mortel per m² berekend voor een 1/2 steense muur (1 steense muur = x2) in halfsteensverband, dit is metselwerk dat uitsluitend uit strekken bestaat, en met een voegbreedte van 10 mm. Inbegrepen is een hak- /breekverlies van de baksteen van 3 % en een prefab-mortel verlies van 3 %. Bij een traditionele mortel kan je rekenen op 10 % mortelverlies. (gegevens van Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrieken en van Jozef Dockx)

aan de hand van oppervlakteberekening

 • leg op één vierkante meter (100 x 100 cm) de bakstenen op hun zijkant (strek) en tel hoeveel stenen er horizontaal en verticaal kunnen liggen;
 • vermenigvuldig beide getallen met elkaar en je bekomt het aantal stenen nodig voor 1 m²;
 • tel hierbij een hak- en breekverlies van de baksteen van 3 % bij en je bekomt het aantal stenen per m² voor een halfsteense muur (ca. 10 cm dik);
 • Verdubbel het aantal stenen en je bekomt het aantal stenen per m² voor een muur van één steen dik (ca. 20 cm);
 • Meet de nodige oppervlakte door de lengte met de hoogte te vermenigvuldigen. Doe dit voor de verschillende gevels. Vervolgens moet je de som van de oppervlaktes vermenigvuldigen met het aantal stenen per m² en je bekomt het benodigde aantal stenen.

voorbeeld voor een moduul 50

 • Er kunnen op 1 m², 5 stenen naast elkaar (5 x 20 cm = 100 cm) en 16,5 stenen boven elkaar (16,5 x 6 = 99 cm) liggen.
 • 5 x 16,5 = 82,5 stenen/m².
 • 82,5 + 3 % = 85 stenen voor halfsteense muur (ca. 10 cm dik)
 • 85 x 2 = 170 stenen voor muur van 1 steen (ca. 20 cm) dik.
 • Oppervlakte voorgevel (1 steen dik): l x h = 1,59 x 1,25 = 1,988 m²
 • Oppervlakte puntgevel (1 steen dik): ((l x h) / 2) = ((1,59 x 0,78) / 2) = 0,62 m²
 • oppervlakte zijgevels 1 steen dik: (l x h) x 2 = 1,59 x 0,59 x 2 = 1,876 m²
 • oppervlakte zijgevels ½ steen dik (l x h) x 2 = 1,59 x 0,54 x 2 = 1,717 m²
 • oppervlakte achtergevel 1 steen dik: l x h = 1,59 x 0,59 = 0,938 m²
 • oppervlakte achtergevel ½ steen dik: l x h = 1,59 x 0,54 = 0,859 m²
 • totaal oppervlakte ½ steen dik x aantal stenen per m² = (1,717 + 0,859) x 85 = ca. 220 stenen
 • totaal oppervlakte 1 steen dik x aantal stenen per m² = (1,988 + 0,62 + 1,876 + 0,938) x 170 = ca. 920 stenen
 • totaal nodige aantal stenen = 220 + 920 = 1140 stenen

aan de hand van volumeberekening

Voor een muur met kruisverband, deel je het volume van de muur (uitgedrukt in cm³) (h x b x d) door het volume van de baksteen incl. voeg. Tel hierbij een hak- en breekverlies van de baksteen van 3 % bij en je bekomt het nodige aantal stenen per m².

voorbeeld voor 1 m²

 • volume van de muur = h x b x d = 100 x 100 x 20 = 200000 cm³
 • volume baksteen moduul 50 incl. voeg van 1 cm = l x b x d = 20 x 10 x 6 = 1200 cm³
 • 200000 / 1200 = 166 stenen
 • 166 + 3 % = ca. 170 stenen

Berekenen van de hoeveelheid bakstenen voor de ovenvloer

Voor de ovenvloer geldt dezelfde berekening dan die voor de hoeveelheid bakstenen in een muur.

voorbeeld (aan de hand van bouwplan)

 • lengte ovenvloer = l = 1 m
 • breedte ovenvloer = b = 0,75 m
 • l x b = 1 x 0,75 = 0,75 m²

Leg op één vierkante meter (100 x 100 cm) de bakstenen op hun platte zijde en tel hoeveel stenen er horizontaal en verticaal kunnen liggen: 5 stenen naast elkaar (5 x 19,3 cm = 96,5 cm) en 11 stenen boven elkaar (11 x 9,3 = 102,3 cm).

 • 5 x 11 = 55 stenen/m².
 • 55 + 3 % = 57 stenen op hun platte kant (ca. 5 cm dik) per m²
 • 0,75 m² x 57 stenen/m² = ca. 43 stenen

Berekenen van de hoeveelheid bakstenen voor het ovengewelf

Door de oppervlakte van het gewelf te delen door de oppervlakte van de gebruikte steen (of te vermenigvuldigen met het aantal stenen/m² 1 steense muur) kan je de hoeveelheid bakstenen schatten.

 • de oppervlakte van het gewelf (+ ovenvloer) bereken je aan de hand van de oppervlakte van een rechthoekig parallellepipedum door de oppervlakten van de 6 zijden met elkaar op te tellen (A = 2(ab + ac + bc));
 • trek hier de oppervlakte van de ovenvloer af en je hebt de oppervlakte van het gewelf;
 • vermenigvuldig de oppervlakte van het gewelf met het aantal stenen/m² steense muur.

voorbeeld (aan de hand van bouwplan)

 • a = 0,8 m (breedte gewelf)
 • b = 1 m (lengte gewelf)
 • c = 0,4 m (hoogte gewelf)
 • Aantal stenen/m² in koppenverband moduul 50 = (11 x 20) = ca. 220
 • Oppervlakte van de gebruikte steen = 0,09 x 0,05 = 0,005m²
 • Oppervlakte gewelf + ovenvloer (A) = 2 (ab + ac + bc) = 2 (0,8 + 0,32 + 0,4) = 3,04 m²
 • Oppervlakte ovenvloer = a x b = 0,8 x 1 = 0,8 m²
 • Oppervlakte gewelf = 3,04 - 0,8 = 2,24 m²
 • Aantal stenen = (oppervlakte gewelf x aantal stenen) / (m² steense muur) = 2,24 x 220 = 493 stenen

Of

 • Aantal stenen = oppervlakte gewelf / oppervlakte gebruikte steen = 2,24 / 0,005 = 448 stenen
 • + 3% hak- en breekverlies van de baksteen = 448 + 13,4 = 462 stenen