Opzoeken

Zoek op heel de website

Zoek op heel de website door een trefwoord in te voeren of kies hierboven een databank om specifiek te zoeken

Zoeken


Zoekresultaten 1 - 10 15,093 resultaten gevonden
Afwerking pietersoven
Afwerking en eerste gebruik
Afmetingen ovenmond
Afmetingen van de ovenmond De grootte van de ovenmond is een persoonlijke keuze en afhankelijk van het gebruik van de oven. Worden er enkel brood en taarten in gebakken of wil je ook pizza's en geroosterde vleesgerechten bakken? In het laatste geval moet de ovenmond breder en hoger zijn om respectievelijk de pizza's en de roosters in en uit de oven te halen. Toch zijn er enkele algemene regels: de breedte van de ovenmond is steeds in verhouding met de grootte van de ovenvloer zodat de hele vloeroppervlakte bereikbaar blijft. Ze ligt meestal tussen 40 cm en 85 cm; de hoogte van de ovenmond mag niet minder bedragen dan 63% van de (maximale) hoogte van het gewelf. Dit is om, tijdens het stoken, een goede rookafvoer en dus een permanente luchtstroom, nodig voor een goede verbranding, te verzekeren. Om dezelfde reden is het ovengewelf aan de voorzijde even hoog als de ovenmond. Is dat niet het geval, dan zal de rook in de oven neerslaan en zal het vuur doven. De...
Inventaris bakovens
Zemstweg 5, Grimbergen, Belgium
Onderbouw
We bespreken hier stapsgewijs het herstellen van een tweeledig bakhuis. Dat type bakhuis komt in onze streken namelijk het meeste voor. Je kan dit stappenplan, mits kleine aanpassingen, ook gebruiken voor de restauratie van een alleenstaande bakoven of van een bakoven die zich binnenshuis bevindt. Nadat je kennis gemaakt hebt met de verschillende onderdelen van een bakoven, kan je je eigen bakoven gaan onderzoeken om te bepalen wat precies hersteld moet worden. Bekijk in de eerste plaats de toestand van het gewelf en de ovenvloer. Dat zijn immers de belangrijkste onderdelen als je opnieuw wil bakken, en ze zijn ook het moeilijkst te herstellen. De toestand ervan kan doorslaggevend zijn voor het al dan niet restaureren van de oven. Beslis je de bakoven te herstellen en weet je wat er moet gebeuren, dan kan je aan de slag.
Vorm van het gewelf
Vorm van het gewelf De vorm van het gewelf moet voldoen aan drie eisen. In de eerste plaats moet je ervoor zorgen dat de constructie niet instort. Vervolgens moet de vorm van het gewelf het mogelijk maken om de thermische zetting tijdens het opwarmen en afkoelen te kunnen opvangen. Tenslotte bepaalt de vorm van het gewelf mee of er een goede warmteaccumulatie en luchtcirculatie mogelijk is. Om een homogeen en goed gebakken brood te bekomen moet er tevens rekening gehouden worden met de afstand tussen het brood en het gewelf, dat als warmtebron dient. constructieve opbouw In dwarsdoorsnede heeft het gewelf de vorm van een ellipsboog of een korfboog, waarbij de krachten zich vooral verticaal verdelen. Zorg ervoor dat de binnenzijde van het gewelf een regelmatige kromme lijn vormt door de bakstenen nauw aan elkaar aan te sluiten. In langsdoorsnede biedt de eivorm de beste mechanische weerstand. thermische zetting Tijdens het stoken...
Zelf wapeningsnet maken
Zelf wapeningsnet maken Je kan zelf een wapeningsnet vlechten. Koop voldoende betonijzers met een diameter van 6 mm. Leg op de nodige breedte staven om de 10 cm uit. Nadien leg je er op dezelfde tussenafstand overdwars staven op en bevestig de kruispunten aan elkaar door een binddraad die je met een kopkniptang afknipt (zie ook zakkenbinder). De uiteinden van de staven kan je haaks omplooien, zodat ze zichzelf in het betonlichaam kunnen vasthaken.
Fotoverslag pietersoven
Fotoverslag
Premies en subsidies
Premies en subsidies Heb je plannen voor de herstelling van je bakoven? Vergeet dan niet alleen tijdig een vergunning aan te vragen, maar ga ook eens na of je geen financiƫle ondersteuning kan bekomen. Als je eigenaar bent van een bakhuis dat deel uitmaakt van een beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan kom je misschien in aanmerking voor een premie van het Vlaamse Gewest. Ook onderhoudswerken aan niet-beschermde gebouwen met een volkskundige of historische waarde worden door sommige provinciebesturen gestimuleerd met subsidies of prijzen. Het loont zeker de moeite even te informeren. Hieronder vind je de contactadressen voor meer informatie.
Pietersoven restaureren
Handleiding voor de restauratie van een Pietersoven
Locatie pietersoven