Opzoeken

Zoek op heel de website

Zoek op heel de website door een trefwoord in te voeren of kies hierboven een databank om specifiek te zoeken

Zoeken


Zoekresultaten 21 - 30 15,111 resultaten gevonden
Boren van de stam
Afwerken tot een pomp
Afwerken tot een pomp Na het boorwerk aan de stam werkt de pompboorder de bovenzijde met het pompmechanisme verder af. Hier komt zowel draaiwerk als smeedwerk bij kijken. Proef op de som is de montage van de pompzwengel.
Bijzonderheden
RCB: bijzonderheden Onderwerp Onder de benaming “handelscatalogus” neemt het RCB vijf documenttypes op aankondigingen gedenkboeken tijdschriften onderrichtingen catalogi Meer info hierover vind je in de artikels “ Reclame als bron voor de geschiedenis van de technieken” en “ Het repertorium van de Belgische handelscatalogi”. De catalogi van boekhandelaars en uitgevers worden niet opgenomen evenmin als die van antiquariaat (schilderijen, handschriften enz.) en de reclame voor diensten. Begrenzingen Om praktische redenen beperkt het Repertorium zich tot documenten die vóór 1950 verschenen zijn, maar twijfelgevallen worden ook opgenomen. We nemen enkel documenten op die in België of in het buitenland door een Belgische firma uitgegeven werden. Afspraken De adressen worden letterlijk overgenomen zoals ze in de reclame vermeld zijn....
Houtverbindingen
Houtverbindingen in vakwerk
vloer
Vloer in aangestampte leem
Zoek op letter
Smidstekens in België: zoek op letter Op een werktuig kan je letters, cijfers en/of figuren aantreffen. Hier kan gezocht worden op woorden of delen van woorden zoals ze op het voorwerp aangebracht zijn. Klik op een woord om de bijhorende fiche te openen. Snel zoeken kan via de toetsencombinatie "Ctrl-F". Met de "enter"-toets kan je snel alle zoekresultaten overlopen.
Materiaal pietersoven
Onderdelen en materiaal
Inventaris waterput
Broeck 22, Bever, Belgium
Wat met de waterput?
Water is van levensbelang voor mens en dier. Tot voor de komst van het leidingwater werd drinkwater uit waterputten gewonnen. Het geputte water werd voor talrijke doeleinden gebruikt: om te drinken, eten voor te bereiden, voor de vaat, als drank voor het vee, voor de schoonmaak,… Buiten deze huishoudelijke doeleinden was en is water ook essentieel in de industrie: denk maar aan bierbrouwerijen, leerlooierijen, ijsfabrieken, limonadefabrieken,… Ook op deze plekken zijn vaak waterputten terug te vinden. De waterput was tot voor kort een heel belangrijk aspect van het dagelijkse leven. Na de algemene verspreiding van de drinkwatervoorziening in de tweede helft van de twintigste eeuw, ging het gebruik ervan snel achteruit. Tot enkele decennia geleden waren waterputten en hun ophaalmiddel een vast gegeven in het landschap. Helaas raken steeds meer waterputten in verval en worden er vele gesloopt. Vaak bleef de put bewaard, maar werd ze afgedekt met een deksel. Niet alleen het bouwkundig erfgoed...
Wat is wat?
Wat is wat? Aker zie emmer. Aquifer zie watervoerende laag. Artesische put Watervoerende lagen die voorkomen tussen twee slecht doorlatende lagen staan onder druk (ze worden gespannen watervoerende lagen of spanningslagen genoemd). Indien men een put graaft tot de gespannen watervoerende laag en het water stijgt tot boven het maaiveld, spreekt men van een artesische put en artesisch water. Het verschil met een gewone waterput is dus dat het water van een artesische put uit zichzelf naar boven komt. (1) Afbeelding: zie grondwater. Arm zie pomparm, putzwengel. As Verschillende betekenissen. Onder andere onderdeel van de trommel van het windas: de as wordt gevormd door de angel van de draaikruk. Astap Tap waarop de trommel van een windas rust. Afbeelding: zie windas. Beschoeiing Bekleding van de schacht om instorting. Afhankelijk van het materiaal vermindert de...