Opzoeken

Zoek op heel de website

Zoek op heel de website door een trefwoord in te voeren of kies hierboven een databank om specifiek te zoeken

Zoeken


Zoekresultaten 71 - 80 15,050 resultaten gevonden
Plaatsen van de pomp
Plaatsen van de pomp Water was een noodzaak op elk erf, bij de woning, bij de bewerking van het land, bij ateliers van vakmannen,... Om aan de bouw van een nieuwe woning te starten, diende men eerst een waterput te graven om de mortel aan te maken, zeker op afgelegen plekken. De locatie van een pomp was zeer weloverwogen, meestal niet ver van de keuken. Soms werd een pomp in of aan een gebouw geïntegreerd in de vorm van een specifiek pomphuis of onder een klein afdak, een lessenaarsdakje. Waterpompen steken maar laag boven de grond uit (ca. 60-100 cm). Er zijn sterke regionale verschillen in waterputten en -pompen. Wij vervaardigden een model zoals op de tekening hiernaast afgebeeld. In streken met ondiep water zoals het Meetjesland kwamen korte steekpompjes voor met een handvat in het verlengde van de stang van de pompzuiger. Elders hanteerde men een lange, dwarse hefboom, die tot boven het hoofd van de gebruiker kan reiken.
Zoek op smidsnaam
Smidstekens in België: zoek op smidsnaam Hier komt u in een lijst van alle Belgische smeden/fabrikanten. Mogelijk zit hier ook een verdeler tussen. Indien u een vraagteken ziet, hebben we de smid nog niet kunnen identificeren. Aanvullingen zijn steeds welkom op info@mot.be . Soms gebeurt het dat na identificatie de smid uit het buitenland afkomstig blijkt te zijn. Ook die namen worden opgenomen. Klik op een naam om de bijhorende fiche te openen. Snel zoeken kan via de toetsencombinatie "Ctrl-F". Met de "enter"-toets kan je snel alle zoekresultaten overlopen.
Tips
Tips bij het fotograferen van smidstekens en het afdrukken op papier
Bibliografie
Bibliografie Over heel wat aspecten die aan bod komen in de stage Vakwerk kan literatuur gevonden worden in de MOT-bibliotheek en daarbuiten. Over specifieke technieken als kantrechten of het kloven van dakspanen zijn afzonderlijke publicaties te vinden. Over het werk van de timmerman is er zeer veel geschreven, zowel in recente als minder recente tijden. Het is moeilijk hier een snel overzicht van te geven. We beperken ons hieronder dan ook tot werken die specifiek over vakwerk gaan en waarbij Vlaanderen aan bod komt. De literatuur over vakwerk in ons omliggende landen en elders is te uitgebreid om hier te behandelen. Deze lijst dient als inleiding in de literatuur van de Vlaamse vakwerkbouw, voor specifiekere vragen kan u steeds contact opnemen met het MOT. (Tel. : +32 2 270 81 11 - info@mot.be) ARENDZEN G. en VRIEND J.J., Bouwkunde. Hand- en studieboek voor den bouwkundige en den timmerman. Deel I, Kosmos, Amsterdam, 1941. BAERT G.P., Lemen wanden II in Ons Heem, 19 (1965) 3, p 108. BEERTEN S.,...
Zoek op firma
RCB: zoek op firma RCB staat voor het Repertorium van de Belgische Handelscatalogi. Het is een online hulpmiddel om handelscatalogi op te sporen in openbare collecties, uitgegeven in België vóór ca 1950. Klik op een firmanaam om de bijhorende fiche te openen. Snel zoeken kan via de toetsencombinatie "Ctrl-F". Met de "enter"-toets kan je snel alle zoekresultaten overlopen.
Nieuwsbrief - bedankt!
Bedankt! Je bent ingeschreven op de nieuwsbrief van het MOT.
Algemeen
De stam beslaan
De stam beslaan Hoewel strikt genomen niet noodzakelijk, is het aangewezen om de boomstam te ontschorsen en het spinthout te verwijderen, door de stam te beslaan of bekantrechten. Het spinthout bestaat uit de laatst aangegroeide jaarringen, in enkele dialecten 'spek' genoemd. Ondanks het wateren kunnen deze buitenste lagen tussen het kernhout en de bast nog veel voedingsstoffen bevatten, die de pomp vatbaar maken voor verwering, schimmels en houtborende insecten. Het beslaan kan zowel voor als na het boren gebeuren. Een praktisch voordeel van te starten met beslaan, is dat je overtollig gewicht wegneemt van de stam om alle volgende bewerkingen aan te vatten.
Het begin
Het begin In 2007 ontving het MOT een mooie schenking van wellicht de laatste pompboorder in Vlaanderen, Oscar De Wagter uit Hansbeke bij Nevele. Deze man schonk niet alleen zijn werktuigen, hij gaf ook een uiteenzetting over het boren van een houten pomp. Dit was de aanleiding voor het project Pomp boren.
RCB
Wat? RCB staat voor het Repertorium van de Belgische Handelscatalogi. Het is een online hulpmiddel om handelscatalogi op te sporen in openbare collecties, uitgegeven in België vóór ca 1950. Het RCB heeft zoekingangen via titel, firma, gemeente, periode, jaar van uitgave, RCB-code en trefwoord.