Opzoeken

Zoek op heel de website

Zoek op heel de website door een trefwoord in te voeren of kies hierboven een databank om specifiek te zoeken

Zoeken


Zoekresultaten 121 - 130 15,066 resultaten gevonden
Vorm ovenvloer
Afmetingen en vorm van de ovenvloer Afmetingen van de ovenvloer Theoretisch is de breedte van de ovenvloer gelijk aan 3/4 van de lengte. Bredere ovens zouden slechter verwarmen; diepere ovens hinderen het makkelijk "inschieten" van de deegballen en het "uittrekken" van de gebakken broden.
Hoeveel broden bakken
Hoeveel broden wil je bakken in je oven? Voor je een bakoven gaat bouwen moet je eerst kiezen hoeveel broden je in één keer wil bakken. Dat bepaalt de afmetingen van de oven. Het MOT heeft aan de hand van gegevens uit de literatuur (zie bibliografie) een bouwplan opgesteld om een goed functionerende oven te bouwen. We opteren voor een kleinere bakoven waarin een achttal broden (diameter ca. 25 cm; ca. 800 gr) in één keer kunnen gebakken worden. Afmetingen van de oven (uit VANDENDAEL: 274):
Afmetingen onderbouw
Afmetingen van de onderbouw grootte onderbouw Nu de grootte van de ovenvloer en de vorm van het gewelf gekend zijn, kan je de afmetingen van de onderbouw berekenen: in de lengte is dat de som van: de dikte van de muur van de ovenmond (ca. 20 cm) + de lengte van de ovenvloer + de dikte van het gewelf (ca. 20 cm) + de dikte van de isolatielaag (ca. 10 cm) + eventueel de dikte van de buitenmuur (ca. 20 cm), afhankelijk of je de achtergevel dichtmetselt of niet in de breedte is dat de som van: 2 x de dikte van de buitenmuur (2 x ca. 10-20 cm) + de breedte van de ovenvloer + 2 x de dikte van het gewelf (2 x ca. 20 cm) + 2 x de dikte van de isolatielaag (2 x ca. 10 cm) + 2 x een spatie van minimum 1 cm tussen leemlaag en buitenmuur werkhoogte onderbouw...
Vermiculiet
Betonnen isolerende laag op basis van vermiculiet Maak de specie aan met een betonmolen (met deze hoeveelheden bekom je een specie van 100 à 130 l): zet de betonmolen aan; giet 12,5 l water in de kuip; voeg er 12,5 kg (1/4 zak) portlandcement of vuurvast beton en laat draaien tot je een homogene gietklei verkrijgt; voeg 50 l (1/2 zak) vermiculiet (hier éfibéton omdat deze zich beter bindt met water en cement) aan toe; laat gedurende 2 à 3 minuten draaien: het beton is klaar als er luchtbellen aan het oppervlak verschijnen; hou rekening met een volumevermindering van 25 %: 100 liter vermiculiet , cement en water geven maar 75 l beton; voor het ledigen van de kuip van de betonmolen, plaats een kruiwagen of een metselkuip onder de bewegende betonmolen en breng de kuip beetje bij beetje naar beneden. Laat nooit de betonmolen stilstaan gevuld met mortel! Breng aan de binnenzijde van het metselwerk...
Bindmiddelen
Bindmiddelen en verschralingsmiddelen bindmiddelen cement De dosering van de cement in de mortel moet nauwkeurig gebeuren: te weinig cement levert een poreuze en niet-samenhangende mortel, terwijl overdosering leidt tot een sterk krimpende en slecht hechtende mortel. Het is een misvatting te veronderstellen dat meer cement de mortel alleen maar sterker kan maken. (uit Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrieken) Vroeger metselde men zonder toevoeging van cement (dus enkel met kalk en zand). Het voordeel hiervan was dat de muren gemakkelijk gesloopt konden worden zonder de stenen te beschadigen. Dat is met een mortel op basis van cement moeilijker. Kalk Toevoeging van kalk geeft een bastaardmortel Bastaardmortel is prettiger te verwerken, elastischer en vertoont minder krimp (bij eenzelfde gehalte bindmiddelen) dan de zuivere cementmortel die een hogere drukweerstand heeft en waarvan de binding sneller verloopt. ...
Doorsnede van schoorsteen voor cirkelvormige oven
Doorsnede van schoorsteen voor cirkelvormige oven Uit onderstaande tabel kan je de respectievelijke doorsnede van de schoorsteen afleiden aan de hand van de grootte van een cirkelvormige oven.
Formelen uit hout
Formelen uit hout mallen voor een oven met een cirkelvormig grondplan van 1,5 m doorsnede (uit d'ORNANO: 65-67)
Gehakt stro
Leemmortel
Krimp en samenhang in leemmortel Om de krimp van de mortel na te gaan kneed je deze zoals een klomp boetseerklei tot alle lucht eruit is. Rol een sigaar van ca. 1 cm diameter en ca. 10-20 cm lang. Doe dit eventueel tussen twee platen zodat de sigaar overal even dik is. Leg ze op een vlakke en gladde (bijvoorbeeld glas) ondergrond en duid hierop de lengte aan. Laat de sigaar volledig drogen en meet opnieuw de lengte. Het verschil van beide geeft de inkrimping. Deze mag maximaal 6 % van de totale lengte bedragen. Om de samenhang van de mortel na te gaan maak je een tweede sigaar zoals hierboven beschreven. Bewerk deze tot je een streng van ca. 3 mm diameter krijgt en plet ze tussen duim en wijsvinger zodat je een band van ca. 6 mm breed bekomt. Probeer deze zo ver mogelijk uit te rekken. Met zanderige grond, zonder samenhang, kan je zelfs geen sigaar rollen. Als de band ca. 30-35 cm lang kan worden dan heeft de mortel een goede samenhang.
Maken van een betonplaat voor de bekisting
Maken van een bekisting voor de betonplaat Maak een bekisting uit een plaat, bijvoorbeeld spaanplaat of multiplex (ca. 18 mm dik) ter grootte van de afstand tussen de 2 binnenzijden van de wanden van de onderbouw. Nagel op de plaat een kader waartussen zich (dwars)balken bevinden (tussenafstand ca. 50 cm), allen met een doorsnede van 6 cm bij 8 cm. Bedek de bovenzijde van de plaat met een plastic folie die je aanspant en aan de onderzijde vastniet. Plaats stempels, dit zijn ondersteunende balken (doorsnede 6 cm bij 8 cm), onder de bekisting zodat de bovenzijde van de plaat gelijk komt met de uitsparing voorzien in de onderbouw (en tevens gelijk is met de onderzijde van de toekomstige betonplaat). Je kan de hoogte van de plaat makkelijk aanpassen door de stempels op te spieën. Zorg dat je de mogelijke spleten tussen de bekistingsplaat en het metselwerk goed afdicht, eventueel met afval van de plastic folie. Na het leggen van de ovenvloer kan je de bekisting...