Afmetingen van de ovenmond

De grootte van de ovenmond is een persoonlijke keuze en afhankelijk van het gebruik van de oven. Worden er enkel brood en taarten in gebakken of wil je ook pizza's en geroosterde vleesgerechten bakken? In het laatste geval moet de ovenmond breder en hoger zijn om respectievelijk de pizza's en de roosters in en uit de oven te halen.

Toch zijn er enkele algemene regels:

  • de breedte van de ovenmond is steeds in verhouding met de grootte van de ovenvloer zodat de hele vloeroppervlakte bereikbaar blijft. Ze ligt meestal tussen 40 cm en 85 cm;
  • de hoogte van de ovenmond mag niet minder bedragen dan 63% van de (maximale) hoogte van het gewelf. Dit is om, tijdens het stoken, een goede rookafvoer en dus een permanente luchtstroom, nodig voor een goede verbranding, te verzekeren. Om dezelfde reden is het ovengewelf aan de voorzijde even hoog als de ovenmond. Is dat niet het geval, dan zal de rook in de oven neerslaan en zal het vuur doven. De hoogte van de ovenmond varieert meestal tussen 32 cm en 36cm.