Waterpas en loodrecht zetten van metselprofielen

"Het te lood stellen van profielen kan het best en gemakkelijkst door twee personen gebeuren. Zoals op de tekening is aangegeven, houdt persoon 1 het profiel en het daartegen hangende schietlood (of het waterpas) vast. Persoon 1 is ook degene die bij het stellen drie begrippen bezigt, nl. halen, brengen en maken. Het gebruiken van deze drie commando's is van belang, omdat het uitspreken ervan geen ruimte voor misverstanden laat. Hangt het schietlood vanonder op afstand van het profiel, dan moet het profiel van boven naar persoon 2 toegehaald worden. Persoon 1 zegt dus: halen. Sleept het schietlood vanonder tegen het profiel en rolt het tegen het hout, dan moet het profiel gebracht worden. Persoon zegt dus: brengen. Als er tussen het schietlood en het profiel slechts een streepje licht te zien blijft, dan kan persoon 1 bevelen: maken. Persoon 2 slaat dan onmiddellijk de vooraf van de draadnagel voorziene schoor aan het piket vast." (uit AALDERS: 139).