Locatie pietersoven

Het is belangrijk om op voorhand te bepalen waar je de oven gaat plaatsen. Na de restauratie is het niet meer mogelijk om deze te verplaatsen. Hierbij enkele aandachtspuntjes om een goede locatie te vinden.

Doofpot

Onder de bak zitten geleiders voor een doofpot, hier een gegalvaniseerde emmer waar de hete kolen voor het bakken ingerakeld kunnen worden. De emmer kan onder de oven geschoven worden zodat er geen lucht aan kan en de kolen doven. Deze doofpot moet open kunnen en de geleiders vooraan onder de bak moeten vrij blijven.

Schoorsteen

Bij het kiezen van een plaats voor de pietersoven is de schoorsteen cruciaal. Een voldoende hoge schoorsteen die boven obstakels – zoals bijvoorbeeld een muur of struiken, … - uitsteekt is noodzakelijk voor de trek, d.i. een opwaartse luchtbeweging.

De schoorsteenopening zit achteraan de dekplaat. Deze ingenieuze vondst zorgt ervoor dat de warme lucht over het ovengewelf geleid wordt. Hou er rekening mee dat je met de schoorsteen de aansluiting kan maken op een eventuele dakdoorvoer. Waar moet de schoorsteenpijp naartoe leiden? Is het mogelijk om de nodige bochten of knikken te maken?

Ovendeur/-schuif

Hou rekening met de ovendeur (in dit geval meer een ovenschuif), deze moet naar boven open kunnen schuiven. Er zit een geplooide rand aan de bovenzijde, daar is ze dus iets breder.

Bewegingsruimte

Op de definitieve plaats moet er vrijheid zijn om te werken tijdens stoken en bakken. Test vooraf of er bewegingsruimte is voor rakelijzer en ovenpaal.

Maar de bak moet langs alle kanten bereikbaar zijn tijdens de restauratie. De bak moet ook pas staan. Eventueel kan de oven na droging nog minimaal verplaatst worden.