Montage

Zijwanden

Alvorens de vuurvaste stenen vast te zetten met leemmortel, pas je de stenen van de zijwanden:

  • Eerst de stenen links en rechts van de ovenmond. (zie tekening)
  • Dan de zijkanten, vooraan beginnen en aansluiten zonder voeg.

Voor de montage van de stenen gebruikt je de leemmortel zoals eerder beschreven.

Tussen de bodem van de bak en de onderkant van de stenen komt 5 à 10 mm mortel. De stenen worden schuin geplaatst waardoor de bovenkant ervan licht naar binnen toe helt. Onderaan is er 5 mm tussen de stenen en de zijkant van de bak, bovenaan 15 à 20 mm. Dit kan je best tijdelijk positioneren met spieën.

De twee zijstenen achteraan knikken naar binnen toe, volgens de vorm van het frame. De buitenste stenen van de achterwand hebben een trapezium-vorm.

positioneren van de zijstenen met spieën

Aanpassen van buitenste stenen van de achterwand

Vloer

Vooraleer de zijwanden geïsoleerd kunnen worden met leemmortel wordt de vloer geplaatst. De stenen van de ovenvloer worden pas in ca. 1 cm leemmortel gelegd. Daarom is het belangrijk dat de bak ook waterpas staat. De bovenzijde van de ovenvloer ligt in hetzelfde vlak als de rand onderaan de ovenmond.

Boven: Schetsen van opmeting tijdens het demonteren van ovengewelf (dak) en ijzeren profielen.

Links: Pas leggen van vloer in leemmortel bed

Dak en rookopening

Voor de demontage werd alles opgemeten. We hanteren dezelfde tussenafstanden van de ijzeren T-profielen als voorheen.

In de oven is er één rookopening centraal achter de ovenmond (100 x 150 mm) en twee gaatjes in de hoeken (50 x 50 mm) op 50 mm van de buitenkant van de bak. Dit is voor een gelijkmatige verspreiding van de rook (en dus ook de warmte) tussen het gewelf en de dekplaat.

Isolatie

Ongeveer 50 liter leemmortel (volgens verhouding 10/10/30, zie eerder - Leemmortel) maken met een betonmixer in een metselkuip. Voor stroleem de mortel iets natter maken, dat werkt gemakkelijker.

Niet gekapt roggestro toevoegen en mengen met de hand (zie eerder - Stroleem). Rogge is beter bestand tegen weersinvloeden en is minder stug dan tarwe. Het best geschikte stro is rogge-, gerste- of tarwestro in die volgorde. Voor het isoleren van de pietersoven model n° 3 heb je ongeveer 3 emmers stroleem nodig (30 liter). Duw de stroleem op het gewelf aan met de vuist, gelijkmatig laten afhellen naar de rookopeningen en aanstrijken met een raapspaan. Zorg ervoor dat de bovenzijde egaal en horizontaal is.

gewelf bedekken met stroleem

stroleem laten afhellen naar schoorsteenopeningen

De oppervlakte van de rookopenigen moeten overal gelijk zijn om de rookafvoer niet te hinderen.

De diameter van het gat in de dekplaat is hier 150 mm. De oppervlakte van een cirkel is π x r2, hier 176,7 m2. Rekening houdend met de breedte - hier 65 cm – moet er ca. 30 mm ruimte zijn tussen de stroleem en de dekplaat. Hou er wel rekening mee dat de plaat hol kan staan, je mag dus iets meer ruimte voorzien.

De oppervlakte van de rookopeningen achter de ovenschuif is 10 cm x 15 cm + 2 x (5 cm x 5 cm) = 200 cm2.