Voorbereiding

Demonteren

Alvorens de oven grondig te restaureren is het nuttig de oven eerst te demonteren. Dan kan men beter inschatten hoeveel werk er aan is, welke onderdelen vervangen moeten worden.

Asbest

Een aandachtspunt bij oude kachels en ovens is de potentiële aanwezigheid van asbest. Het MOT werkte samen met ETWIE, het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed. Een projectmedewerker voor een project rond asbest in erfgoed kwam de risico’s ter plaatse inschatten. Op het gewelf ligt een kalkachtige massa zonder vezels. De stenen zijn oude vuurvaste stenen, soms ook wel eens refractaire stenen genoemd.

Het lijkt er op dat de ovens in hun oorspronkelijke staat geen asbest bevatten, als er latere herstellingen zijn gebeurd is het mogelijk dat er dichtingen of plaatmateriaal in asbest werd toegevoegd. Het is veilig om tijdens de demontage een FFP3 mondmasker te dragen.

Klanktest van de vuurvaste stenen

Omdat wij de pietersoven deels op de gemetste onderbouw laten rusten, verwijderen we de achterpoten. Deze zijn niet nodig om de bak samen te houden. We lassen een deel van de achterpoten aan de voorpoten om op de juiste hoogte van de onderbouw te komen.

We doen een klanktest op de stenen. Zeker de helft van de stenen klinkt dof en heeft dus innerlijke of zelfs zichtbare barsten. We zullen alle stenen vervangen door nieuwe vuurvaste stenen, die kunnen we op maat zagen met de waterzaag.

Het dragen van een FFP3 masker

Inleiding  < Voorbereiding >  Locatie  >  Materiaal  >  Montage  > Afwerking  > Fotoverslag