Premies en subsidies

Heb je plannen voor de herstelling van je bakoven? Vergeet dan niet alleen tijdig een vergunning aan te vragen, maar ga ook eens na of je geen financiƫle ondersteuning kan bekomen.

Als je eigenaar bent van een bakhuis dat deel uitmaakt van een beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan kom je misschien in aanmerking voor een premie van het Vlaamse Gewest.

Ook onderhoudswerken aan niet-beschermde gebouwen met een volkskundige of historische waarde worden door sommige provinciebesturen gestimuleerd met subsidies of prijzen. Het loont zeker de moeite even te informeren.

Hieronder vind je de contactadressen voor meer informatie.

Onroerend erfgoed

Hoofdzetel

Agentschap Onroerend Erfgoed
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 5
1000 Brussel
t 02 553 16 50
e info@onroerenderfgoed.be

Provinciale diensten

Open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. Hier kan je terecht met vragen over dossiers, procedures, werkzaamheden, vergunningen en adviezen.

Je vindt de nodige informatie van de verschillende provinciale diensten op de website van Onroerend Erfgoed onder contact.

Provincie Vlaams-Brabant

Provinciebestuur Vlaams-Barabant, Dienst Erfgoed
Provincieplein 1
3010 Leuven

Contactpersonen:

  • Els Deconinck: erfgoed@vlaamsbrabant.be, 016 26 76 15

website: www.vlaamsbrabant.be/erfgoed
Monumentenwacht Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant.be/monumentenwacht

Andere provincies

Elke provincie heeft zijn aanspreekpunt voor het aanvragen van premies of subsidies. Je kan de gegevens makkelijk op het internet vinden.

Monumentenwacht Vlaanderen vzw

Hoofdzetel

Erfgoedhuis Den Wolsack
Oude Beurs 27
2000 Antwerpen
t 03 212 29 50
f 03 212 29 51
e info@monumentenwacht.be

Provinciale diensten

Je vindt de nodige informatie van de verschillende provinciale diensten op de website van Monumentenwacht Vlaanderen onder contact;