De eerste vraag die zowel de leek als de specialist stelt wanneer hij een onbekend stuk tegenkomt.

Niet zelden is de vorm het enige dat verder kan helpen. Er bestaan evenwel weinig of geen middelen om systematisch te werk te gaan om zo'n werktuig te identificeren.

Sinds 2000 werkt het MOT aan het databestand "Identificatie Documenten" (afgekort tot "ID-DOC"), een online hulpmiddel bij het identificeren van technische voorwerpen, i.c. handwerktuigen.

Op dit moment bevat enkel de Nederlandstalige versie van ID-DOC volledige werktuigfiches. De Franse en Engelse versie zijn in opbouw, maar je kan hier ook al de namen, synoniemen en gebruikers terugvinden.

Dit bestand wordt permanent aangevuld en verbeterd. Suggesties voor verbetering kan u doormailen op info@mot.be.

Dit project kwam tot stand met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant en van de Vlaamse regering