Spreekwoorden en zegswijzen

De technieken zijn overal. Het is dan ook geen wonder dat ze ook in de omgangstaal sporen nalaten. Technische beginselen en vergelijkingen worden er overgenomen en krijgen een ruimere of een figuurlijke betekenis.

Heel wat technieken behoren nu tot het verleden en velen onder ons kennen ze niet meer. Het gevolg is dat we de zegswijzen en spreekwoorden die erop berusten, niet meer juist begrijpen, hoewel we er nog veel van dagelijks gebruiken.

In dit hoofdstuk brengen we de spreekwoorden en zegswijzen van technische oorsprong samen die in de MOT-NEWS verschijnen. Ze worden ruwweg ingedeeld in