RCB: bijzonderheden

Onderwerp

Onder de benaming “handelscatalogus” neemt het RCB vijf documenttypes op

  • aankondigingen
  • gedenkboeken
  • tijdschriften
  • onderrichtingen
  • catalogi

Meer info hierover vind je in de artikels “Reclame als bron voor de geschiedenis van de technieken” en “Het repertorium van de Belgische handelscatalogi”. De catalogi van boekhandelaars en uitgevers worden niet opgenomen evenmin als die van antiquariaat (schilderijen, handschriften enz.) en de reclame voor diensten.

Begrenzingen

Om praktische redenen beperkt het Repertorium zich tot documenten die vóór 1950 verschenen zijn, maar twijfelgevallen worden ook opgenomen.

We nemen enkel documenten op die in België of in het buitenland door een Belgische firma uitgegeven werden.

Afspraken

De adressen worden letterlijk overgenomen zoals ze in de reclame vermeld zijn. Alleen de naam van de gemeente of de stad werd desnoods vertaald om de taal te gebruiken van het landsgedeelte waar de reclame gepubliceerd werd.

Wanneer er geen datum van uitgave vermeld staat, maar in het document wel een jaartal wordt teruggevonden waarna of waarvoor het document verschenen is, dan vermelden we dat jaartal na een p (post = na) of een a (ante = voor). Als er geen enkele tijdsaanwijzing gevonden wordt, plaatsen we het document bij benadering in een periode, bv. 1875-1899 of 1900-1924.

De RCB-code bestaat uit twee getallen: het eerste verwijst naar de firma, het tweede naar een bepaalde uitgave. Dat betekent dat de RCB-code een eenduidige verwijzing vormt.

Afbeeldingen

Wanneer (een deel van) een catalogus gescand werd, kan men deze in de fiche raadplegen door op download te klikken.

Deze afbeeldingen kan het MOT in hoge resolutie digitaal ter beschikking stellen op schriftelijke aanvraag via info@mot.be. Hier vindt u meer info over de reproductierechten.