Inlichtingen en bibliotheek

Hebt u een vraag in verband met de geschiedenis van de technieken, zoekt u naar documentatie over een handwerktuig, een beroep of een werkwijze? Onze medewerkers zoeken voor u naar het antwoord!

Info over een onbekend werktuig

Wilt u een onbekend werktuig laten identificeren? Kijk dan eens in onze online databank ID-DOC. Hier kan u aan de hand van tekeningen eenvoudig en snel op zoek gaan op basis van de vorm, zelfs zonder informatie of voorkennis over de functie, de naam of de gebruiker.

Hebt u uw werktuig niet teruggevonden in ID-DOC? Dat betekent waarschijnlijk dat het momenteel nog niet opgenomen is. We werken constant verder aan de aanvulling van de databank. 

Als u ons één of meer duidelijke foto's bezorgt, met aanduiding van de schaal of een vermelding van de afmetingen, ook het gewicht, gaan wij voor u op zoek.

Contacteer ons: info@mot.be of op het nummer +32 2 270 81 11

Info over de bibliotheek

Onze uitgebreide technische bibliotheek is op afspraak gratis te raadplegen in de Afdeling Guldendal, elke weekdag van 8 tot 17 uur. In de leeszaal is er een bezoekers-pc om zoekopdrachten uit te voeren. U kan uw vraag ook eerst per e-mail of telefonisch doorgeven, dan zoeken wij voor u en leggen we de relevante boeken klaar. Uitlenen is niet mogelijk, maar er kunnen kopieën of scans genomen worden (prijzen zie tarievenlijst).

Een gedeelte van onze collectie handelscatalogi kan je hier online raadplegen.

Contacteer ons: info@mot.be of op het nummer +32 2 270 81 11

Copyright en reproductierechten

Algemene voorwaarden

Het gebruik van documenten en afbeeldingen van het MOT is aan volgende bepalingen onderworpen:

Privé-gebruik

  • De wetgeving op het auteursrecht is niet van toepassing bij gebruik voor privé-doeleinden, bv. een onuitgegeven eindwerk.
  • bij elke afbeelding duidelijk leesbaar vermelden “© het MOT, Grimbergen”.

Publicaties met educatieve en/of wetenschappelijke doeleinden, dus zonder commerciële inslag

  • een aanvraag indienen voor toelating tot reproductie, via info@mot.be. Vrijstelling van reproductierechten kan verleend worden op basis van het educatief en/of wetenschappelijk karakter.
  • bij elke afbeelding duidelijk leesbaar vermelden “© het MOT, Grimbergen”
  • een bewijsexemplaar leveren in elke taal van de publicatie. Een uitzondering wordt toegestaan voor tentoonstellingspanelen of webpagina’s.

Commercieel gebruik

  • een aanvraag indienen voor toelating tot reproductie, via info@mot.be. Een reproductierecht van 50,00 EUR per gereproduceerde afbeelding moet betaald worden na ontvangst van de factuur.

Waarschuwing

Op de afbeeldingen in het Repertorium van de Belgische Handelscatalogi berust het reproductierecht van het MOT. Indien u dit beeldmateriaal wenst te publiceren gelieve dan een aanvraag te doen via info@mot.be.

Documenten

Klik hier om het bezoekersreglement met tarievenlijst te downloaden.