Historiek

1976
De gemeente Grimbergen koopt twee historisch waardevolle gebouwen aan, namelijk de Liermolen en de Tommenmolen, twee watermolens op de Maalbeek;
1978
Restauratie van de watermolens;
Aankoop door de gemeente Grimbergen van het Guldendal, voormalige paardenstal, koetshuis en dienstgebouw van het Prinsenkasteel;
1980
Het gemeentebestuur geeft Johan David de opdracht om een nieuw museum op te starten en daarvoor een collectie samen te brengen;
1982
Het MOT wordt opgericht met als bestuursorgaan de bestaande vzw Heemschut, Johan David als conservator en 1 technisch medewerker;
De watermolens worden ingericht als tentoonstellingsruimte;
Het Guldendal wordt naast tentoonstellingsruimte ook de administratieve zetel van het MOT;
1983

Het MOT krijgt een speciale vermelding bij de EMYA European Museum of the Year Award;

1990

Conservator Johan David krijgt de V.I.A.T. Award;

1996
Het MOT gaat online! Lancering van de website www.mot.be;
1999
Het MOT wordt erkend en ingedeeld in het regionale niveau;
2000
Lancering van werktuigendatabank ID-DOC op onze website;
2003
Het project Red de Bakovens! gaat online;
2008
Het project Repertorium van de Belgische Handelscatalogi van voor 1950 gaat online;
2009
Lancering van het project Smidstekens;
2009
Het project Wat met de waterput? gaat online;
2013

Stichter-conservator Johan David gaat met pensioen;

2016
Lancering nieuwe website