Historiek

1976
De gemeente Grimbergen koopt twee historisch waardevolle watermolens, de Liermolen en de Tommenmolen;
1978
Aankoop door de gemeente Grimbergen van het Guldendal;
Restauratie van de molens;
1980
Het gemeentebestuur geeft Johan David het fiat om een nieuw museum op te starten en daarvoor een collectie samen te brengen;
1982
Het MOT wordt opgericht met als bestuursorgaan de vzw Heemschut, Johan David als conservator en één technisch medewerker;
De watermolens worden ingericht als tentoonstellingsruimte;
Het Guldendal wordt naast tentoonstellingsruimte ook de administratieve zetel van het MOT;
1983
Het MOT krijgt een speciale vermelding bij de EMYA (European Museum of the Year Award);
1988
De tentoonstelling De houtbewerking gaat open;
1990
Conservator Johan David krijgt de V.I.A.T. Award;
1996
Het MOT gaat online! Lancering van de website www.mot.be;
1999
Het MOT wordt erkend en ingedeeld in het regionale niveau;
2000
Lancering van werktuigendatabank ID-DOC op onze website;
2003
Het project Red de Bakovens! gaat online;
2005
Eerste Stage bouw zelf je oven;
2006
De tentoonstelling Sterke vrouwen, zware was gaat open;
2008
Eerste keer Zomeren in het MOT;
Het project Repertorium van de Belgische Handelscatalogi van voor 1950 gaat online;
2009
Eerste keer Does;
De tentoonstelling De smid. Baas van ijzer en vuur gaat open;
Lancering van het project Smidstekens;
2010
Het project Wat met de waterput? gaat online;
2013
Stichter-conservator Johan David gaat met pensioen, Steven De Waele volgt hem op;
2015
Het Open depot karren en wagens gaat open;
Verhuis van de collectie naar een nieuw depot;
2016
Lancering vernieuwde website;
Restauratie van de bakoven van de Tommenmolen;
Restauratie van het rad en molenonderdelen van de Liermolen;
2017
Eerste Stage vakwerk;
Bouw van de bijenhal in vakwerk aan de Liermolen;
Uitbreiding van de museumbibliotheek;
2018
Presentatie boek Bouwen om te bakken, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant;
Opnames docu Hoe bouw je een bakoven?;
2019
De tentoonstelling MOT & GO. De doe-het-zelfzaak voor aandrijving en overbrenging gaat open;
Restauratie van de bakoven van de Liermolen;
Bouw van het Wan-kot in vakwerk aan de Liermolen;
Experiment pompboren en opnames docu;
Webpagina Pompen gaat online;
2020
Het MOT bestaat 40 jaar

1980 - eerste bureau van Johan David

1982 - tentoonstelling in de schuur van de Liermolen

1983 - EMYA