Bogaertsheide 6-8, Nijlen, Belgium

straatnaam

Bogaertsheide (Goed ten Dijke)

huisnummer

6-8

stad

status
bestaand

ingediend op

woensdag 31 december 2003 - 00:00 (UTC+01:00)
ingediend op
zondag 13 september 2015 - 00:00 (UTC+02:00)

commentaar

Tot voor enkele decenniën was Kessel een straatdorp met enkele verspreide gehuchten en nog meer verspreide boerderijen. Dit laatste zal wel de reden zijn waarom haast iedere hoeve haar eigen bakhuis of 'ovenbuur' had: een klein gebouwtje op het erf of in de tuin gelegen, waar de boer, doorgaans éénmaal in de week zijn 'dagelijks' brood bakte. Alleen op het gehucht "de Hoeven", op de Bogaertse heide staat een uitzonderlijk groot bakhuis dat voor meerdere families dienst deed. Terloops wijzen we op de merkwaardige ligging van dit gehucht, waar we, niet ver van dit bakhuis nog gedeeltelijk een onbewoonde vluchtschans aantreffen. (Fr. Lens)

Dr. Jozef Weyns schreef in Ons Heem (jg. XXI, 1967, blz. 120-121) dat hij allicht het grootste bakhuis van de hoeve Aldenhoven in Herkenrode. Dit bakhuis was 6.38 op 6.81m groot. Tijdens onze studie van de bakhuizen zijn wij nog een groter tegengekomen. Het gaat hier om een bakhuis van het "Goed ten Dijke" te Kessel. Het bakhuis heeft als buitenafmetingen 8.45 x 8.80m (front x zijde). De oven zelf heeft als binnenafmetingen 1.80 x 2.45m. Het gaat hier bijgevolg om een heel grote oven waar heel wat broden in gebakken konden worden. Wanneer wij het grondplan zien, bemerken we dat het eigenlijke bakhuis vroeger kleiner was (4.55 x 6.00m.) (front x zijde). Nadien werd een voorgevel en de achtergevel vergroot en werd het zadeldak verlengd tot op de nieuwe zijmuren. Zijn er nog grotere bakhuizen in Vlaanderen? (J. De Punt)

Ten zuiden van de toegangsweg: opmerkelijk groot 19de-eeuws bakhuis onder zadeldak (nok parallel aan de weg, Vlaamse pannen). Verankerde baksteenbouw met rechthoekige muuropeningen, achtergevel met gedichte oculi. Bewaarde oven. (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/3084)

Afmetingen verbeterd door Bart Vansteenbeeck.

ingediend door

ingediend door

ingediend door

13-09-2015, © ?

13-09-2015, © ?

13-09-2015, © ?

13-09-2015, © ?

13-09-2015, © ?