(Kleine Gasthuishoeve) 55, Nijlen, Belgium

straatnaam

(Kleine Gasthuishoeve)

huisnummer

55

stad

status
bestaand
ingediend op
woensdag 31 december 2003 - 00:00 (UTC+01:00)
ingediend op
zondag 13 september 2015 - 00:00 (UTC+02:00)

commentaar

Eén van de oudste bakhuizen van Kessel. De tussenmuur (tussen oven en bakhuis) is oud en is niet ingebonden in het overige metselwerk. Waarschijnlijk was het vroeger een houten of lemen bakhuis. Tegenwoordig wordt in de gerestaureerde oven, tijdens feestelijke gelegenheden, pizza's in gebakken. (W. Verreydt)

Ovens met gewelven met 'X-schieter'. Deze gewelven hebben wij aangetroffen in de streek van Kessel (Antwerpen). Het gaat om de ovens van (met vermelding van diepte en draagwijdte):

  • de kleine Gasthuishoeve (1,7 x 2,1m)
  • het goed ten Dijke (1,8 x 2,45m)
  • de hoeve de Hel (1,7 x 2,5m)
  • de hoeve Van Dillen (Torenhove) (1,40 x 2,3m)
  • de hoeve op de Vosterbroekschrans (1,8 x 2,5m)
  • de Blauwhoeve (1,75 x 2,4m)
  • de Vrieselehoeve
Het gaat hier om middelmatige ovens met uitzonderlijke diepte. De verhouding van de diepte tot de draagwijdte is voor deze ovens groter dan bij de opgemeten ovens in het Openluchtmuseum van Bokrijk. De bovengenoemde ovens uit Kessel zijn bijgevolg dieper dan de normale ovens.
Hoe was dit steunpunt samengesteld?

In de kruin van het gewelf bevond zich een X-vormige, ijzeren schieter (zie doorsnede). Deze was opgehangen in een ijzeren strop, ging dwars door het gewelf, en was verbonden aan een eiken balk via een moer op een verdeelplaatje. Deze eiken balk steunde op zijn beurt op de buitenmuren en lag op de kortste overspanning, dus evenwijdig met de ovenmond. Het gewelf hing dus als het ware aan deze ijzeren X-schieter. Zijn funktie is het best te vergelijken met deze van de ankers aan het dakgebint van een huis of een schuur. (J. De Punt)

ingediend door

13-09-2015, © ?

13-09-2015, © ?

W Verreydt, 1972, © Walter Verreydt

W Verreydt, 1972, © Walter Verreydt

W Verreydt, 1972, © Walter Verreydt

W Verreydt, 1972, © Walter Verreydt

W Verreydt, 1972, © Walter Verreydt