Terlakenweg 28, Nijlen, Belgium

straatnaam

Terlakenweg (Torenhoeve)

huisnummer

28

stad

status
bestaand
ingediend op
woensdag 31 december 2003 - 00:00 (UTC+01:00)
ingediend op
maandag 2 maart 2020 - 14:40 (UTC+01:00)

commentaar

Ovens met gewelven met 'X-schieter'. Deze gewelven hebben wij aangetroffen in de streek van Kessel (Antwerpen). Het gaat om de ovens van (met vermelding van diepte en draagwijdte):%3cbr>de kleine Gasthuishoeve (1,7 x 2,1m)%3cbr>het goed ten Dijke (1,8 x 2,45m)%3cbr>de hoeve de Hel (1,7 x 2,5m)%3cbr>de hoeve Van Dillen (Torenhove) (1,40 x 2,3m)%3cbr>de hoeve op de Vosterbroekschrans (1,8 x 2,5m)%3cbr>de Blauwhoeve (1,75 x 2,4m)%3cbr>Het gaat hier om middelmatige ovens met uitzonderlijke diepte. De verhouding van de diepte tot de draagwijdte is voor deze ovens groter dan bij de opgemeten ovens in het Openluchtmuseum van Bokrijk. De bovengenoemde ovens uit Kessel zijn bijgevolg dieper dan de normale ovens.%3cbr>Hoe was dit steunpunt samengesteld?%3cbr>In de kruin van het gewelf bevond zich een X-vormige, ijzeren schieter (zie doorsnede kleine Gasthuishoeve). Deze was opgehangen in een ijzeren strop, ging dwars door het gewelf, en was verbonden aan een eiken balk via een moer op een verdeelplaatje.%3cbr>Deze eiken balk steunde op zijn beurt op de buitenmuren en lag op de kortste overspanning, dus evenwijdig met de ovenmond. Het gewelf hing dus als het ware aan deze ijzeren X-schieter.%3cbr>Zijn funktie is het best te vergelijken met deze van de ankers aan het dakgebint van een huis of een schuur. (J. De Punt)
commentaar

Volgens heemkundige kring zogenaamd "Torenhoeve" ; L-vormige inplanting: sterk aangepast woonstalhuis met aansluitend een haakse schuur ten zuiden en een hogere toren ten noorden; parallel wagenhuis ten westen en tweeledig bakhuis ten noordwesten.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/3164

ingediend door

ingediend door

W Verreydt, 1972, © Walter Verreydt

W Verreydt, 1972, © Walter Verreydt