ETERNUM

letters

ETERNUM

cijfers

18/8

afbeelding

oneindigheidssymbool

techniek

gedreven

afmetingen

15 x 2 mm

smid

naam voorwerp

schuivertje

inventaris nummer

MOT V 2006.0438

type

voorwerp

collectiestuk