ETERNUM-INOX

letters

ETERNUM-INOX

afbeelding

oneindigheidssymbool

afbeelding

rechthoek

techniek

gedreven

afmetingen

20 x 3 mm

smid

naam voorwerp

eetvork

inventaris nummer

MOT V 93.0036 b4

type

voorwerp