J.P. ARNS

letters

J.P. ARNS

afbeelding

hamer

techniek

gedreven

afmetingen

20 x 5 mm

smid

naam voorwerp

guts (houtsnijders-)

inventaris nummer

MOT V 2009.0366

type

voorwerp