GARANTIE

letters

GARANTIE

cijfers

3

afbeelding

duif

afbeelding

cirkel

techniek

gedreven

afmetingen

10 x 10 mm

commentaar

Garantie = gewaarborgd.

smid

naam voorwerp

lepelboor

inventaris nummer

MOT V 2010.0051

type

voorwerp