zonder letters

afbeelding

anker

afbeelding

vleugel

afbeelding

slang

techniek

gedreven

afmetingen

6 x 8 mm

smid

naam voorwerp

MOT V 2008.0250

inventaris nummer

MOT V 2008.0250

type

voorwerp