REGISTERED

letters

REGISTERED

afbeelding

krokodil

techniek

gedreven

afmetingen

26 x 15 mm

commentaar

Dit is vermoedelijk een teken van MARTINDALE.
Registered = geregistreerd, ingeschreven.

smid

naam voorwerp

machete

inventaris nummer

MOT V 2009.0070

type

voorwerp