HERBERTS & FILS

letters

HERBERTS & FILS

techniek

gedreven

afmetingen

31 x 4 mm

smid

naam voorwerp

schrijnwerkersguts

inventaris nummer

MOT V 2011.0060

type

voorwerp