& H. SORBY STEEL

letters

& H. SORBY STEEL

afbeelding

schaap

techniek

gedreven

afmetingen

26 x 17 mm

commentaar

Het opschrift is niet volledig leesbaar. Vermoedelijk is het I.&H. SORBY.

smid

naam voorwerp

schaafbeitel

inventaris nummer

MOT V 2012.0647

type

voorwerp