Axe (felling)

identifier

MOT V 2011.0551

morphology

craft

craft

holotype

MOT V Dv 0496 L=77cm B=33,5cm B(blad)max.=8cm G=3600gr. Opschrift (eigendomsteken): HVBD.

holotype

MOT V 82.0643 L=96,5cm B=34cm B(blad)max.=13cm G=4200gr

holotype

MOT V 82.0744 L=94cm L(blad)=27cm B(blad)max.=13cm G=3300gr

holotype

MOT V 86.0544 L=69,5cm B=20cm B(blad)max.=12cm G=1670gr. Opschrift: Stanley 1250.

holotype

MOT V 86.0594 L=85cm B=21cm B(blad)max.=13cm G=2600gr. Opschrift: COULAUX.

holotype

MOT V 2005.0111 L=97cm B=25cm G=3900gr

holotype

MOT V 2008.0238 L=90cm B=25cm G=2350gr. Opschrift: TRUPER AMERICAN HICKORY.

holotype

MOT V 2011.0551 L=110cm B=34cm G=4700gr. Opschrift: D afb ster Smederij D Denolf B.V.B.A. afb ster / ovaal.

alias

cleaving axe (syn.)