Nail-clippers

identifier

ID 239

morphology

craft

holotype

MOT V ongenummerd