Sint-Amandsplein z.n., Grimbergen, Belgium

straatnaam

Sint-Amandsplein

huisnummer

z.n. (Sint-Amandsborre)

stad

status
bestaand

ingediend op

woensdag 11 augustus 2010 - 10:50 (UTC+02:00)

commentaar

Combinatie van een bedevaartskapel met een waterpomp. De kapel stond tegen de kloostermuur, die nu afgebroken is. In 1892 werd een nieuw beeld van Sint-Amands voor deze kapel gewijd. Het beeld zou ontworpen zijn door broeder Marés (De Pauw), bestuurder van de Sint-Lukasschool van Brussel. Z.E.N.F. VERRIJKEN (samensteller), Strombeek-Bever tot einde 1952, s.l., 1954 (2de uitgave), p. 237-238. Sint-Amandus werd in 628 gewijd tot bisschop. Hij bekeerde Sint-Alena, de dochter van de heer van Dilbeek, die als martelares stierf. Sint-Amands doopte te Strombeek de eerste bekeerlingen in de “stromende beek”. Later kwamen talrijke bedevaarders naar Strombeek aan het water van de “stromende beek”, later werd die plek de Sint-Amandsborre genoemd, omdat ze er een wonderbare geneeskracht aan toekenden. Sinds 1661 bevinden er zich relikwieën van Sint-Amands in de kerk van Strombeek. Men aanriep Sint-Amands voornamelijk om de genezing te bekomen van besmettelijke ziekten, zowel van mens als van dier. Ook veel moeders vroegen er de genezing van hun kinderen, meer bepaald voor de genezing van kinderen die leden aan de “oudeman” (rachitis, botaandoening). Er werd kledij van kinderen in het water gelegd. Afhankelijk dat de kledij bleef drijven zouden de kinderen al dan niet genezen. De priester overlas de bedevaarders en liet de relikwieën vereren. Op alle dagen van de novene dronken de zieken enkele druppels water uit de Sint-Amandsborre, waartoe iedereen toegang had. Het bronwater werd ook in flesjes verkocht (waar nu Da Beni is). Andries schrijft in 1972 dat sinds enkele jaren de verering afgeschaft werd. Sint-Amandsbronnen was ook de naam van de afdeling minerale waters in de ijsfabriek Soens. A. ANDRIES, Strombeek-Bever, Antwerpen, 1972; J.-H. NUŸENS, Korte levensbeschrijving van Sint-Amand bisschop, patroon van Strombeek alwaar hij, sedert oinheugelijke tijden, aanroepen wordt voor alle besmettelijke ziekten, en wel voornamelijk voor zieke kleine kinderkens, Brussel, 1891; E. Soens, Strombeek-Bever. Wel en wee van een randgemeente, s.l. 1991, p. 17. Foto’s MOT. Foto A. COSYN, Grimberghen. Notice descriptive, Brussel, 1909, p. 76.

ingediend door