Algemene reserveringsvoorwaarden

Algemeen
  • Je telefoonnummer en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt in het kader van de activiteit waarvoor je je inschreef, tenzij je aangaf dat je de nieuwsbrief wenst te ontvangen.
  • Mogelijk nemen we foto's tijdens je bezoek of activiteit. We gebruiken ze voor promotionele doeleinden (website, Facebook, flyer enz.). Heb je dit liever niet? Meld het aan onze fotograaf.
  • Raadpleeg Privacybeleid en dataverwerking.
Covid-19
  • Als de activiteit niet kan plaatsvinden vanwege overmacht, vergoeden we het betaalde bedrag.
Schoolbezoek
  • Terugbetaling is niet mogelijk. Bij annulatie kan je wel zelf voor vervanging zorgen.
  • Verwittig ons telefonisch als je te laat zal zijn.
  • Reserveren is mogelijk tot 31 oktober voor hetzelfde schooljaar.
Workshops, stages, evenementen, activiteiten
o.a. Does en Zomeren in het MOT
  • Terugbetaling is niet mogelijk. Bij annulatie kan je wel zelf voor vervanging zorgen. Verwittig het MOT als je niet aanwezig zal zijn of als iemand je vervangt.
  • Verwittig ons telefonisch als je te laat zal zijn.

Info

Contact
+32 2 270 81 11 of info@mot.be