Algemene reserveringsvoorwaarden

Algemeen
 • Je telefoonnummer en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt in het kader van de activiteit waarvoor je je inschreef, tenzij je aangaf dat je de nieuwsbrief wenst te ontvangen.
 • Mogelijk nemen we foto's tijdens je bezoek of activiteit. We gebruiken ze voor promotionele doeleinden (website, Facebook, flyer enz.). Heb je dit liever niet? Meld het aan onze fotograaf.
 • Raadpleeg Privacybeleid en dataverwerking.
Covid-19
 • Je telefoonnummer en e-mailadres worden gedurende 30 dagen bijgehouden in het kader van mogelijke contactopsporing.
 • Als de activiteit niet kan plaatsvinden vanwege overmacht, vergoeden we het betaalde bedrag.
Museumbezoek en demo's
 • Verwittig het MOT als je niet aanwezig zal zijn of als iemand je vervangt.
Schoolbezoek
 • Terugbetaling is niet mogelijk. Bij annulatie kan je wel zelf voor vervanging zorgen.
 • Verwittig ons telefonisch als je te laat zal zijn.
Workshops, stages, evenementen, activiteiten
o.a. escape room, Does en Zomeren in het MOT
 • Terugbetaling is niet mogelijk. Bij annulatie kan je wel zelf voor vervanging zorgen. Verwittig het MOT als je niet aanwezig zal zijn of als iemand je vervangt.
 • Verwittig ons telefonisch als je te laat zal zijn.
 • Escape room: voor kinderen en jongeren van 8 tot 14 jaar met minstens 1 volwassene en voor min. 2 en max. 4 deelnemers.

Info

Contact
+32 2 270 81 11 of info@mot.be