Liermolen

De site van de Liermolen ligt midden in de groene Maalbeekvallei. De tentoonstelling en het café is tijdelijk gesloten (2024-2025) wegens restauratiewerken.


Molen
In de maalvaardige watermolen zijn er op geregelde tijdstippen maaldemo's


Bakhuis 

In de bakoven van het bakhuis wordt gebakken tijdens het Atelier Brood, workshops en andere publieksactiviteiten


Schuur
Tijdelijk gesloten


Doe-kot
Het leslokaal voor onder andere scholenateliers en workshops


Speelzone
Natuurlijke speelzone met klim- en klauterparcours en waterpomp

Wan-kot
Biedt onderdak aan de wanmolen gebruikt tijdens het Atelier Brood om het kaf van het koren te scheiden. Gebouwd in vakwerk tijdens de Stage vakwerk.

Bijenhal
De schuilplaats voor de bijen van de imkers, die er op geregelde tijdstippen imkerdemo's geven. Gebouwd in vakwerk tijdens de Stage vakwerk.


Dierenweide
Met geitjes

Café Liermolen
Tijdelijk gesloten

Toekomst

Samen met het MOT maakt de gemeente Grimbergen werk van de restauratie en toeristische ontsluiting van de Liermolen. We dienden met succes een dossier in voor de relance-oproep ‘Erfgoed en Toerisme’ voor toeristische ontsluiting en herbestemming van erfgoedsites. Vlaanderen reserveert voor dit project een budget van meer dan een half miljoen euro. Met die steun kan de ganse molensite grondig aangepakt worden.

De laatste bouwkundige ingrepen dateren van 1977 en zijn zichtbaar verouderd. Dringende problemen zoals lekke daken en gebrek aan regenwaterafvoer worden aangepakt. Er is nood aan meer comfort en toegankelijkheid. We integreren duurzame ingrepen inzake afval- en regenwaterverwerking, thermische isolatie, energiebesparing…

Architectenbureau ARCH & TECO stelde in nauw overleg met de gemeente, het MOT en het Agentschap Onroerend erfgoed de plannen op. De erfgoedwaarden worden zorgvuldig bewaard, hersteld en versterkt. Enkele gebouwen krijgen een nieuwe invulling.  

Molenaarswoning wordt uniek erfgoedlogies

De vroegere molenaarswoning wordt vakkundig gerestaureerd en krijgt een nieuwe toeristische invulling als erfgoedlogies. Er worden aparte nutsvoorzieningen aangelegd en ingrepen verricht voor comfort en brandveiligheid. Bij de inrichting van de vakantiewoning zetten we het leven en werk van de laatste molenaar centraal. De aanwezige erfgoedelementen blijven zoveel mogelijk bewaard.

Toeristisch onthaal

De schuur wordt grondig gerestaureerd met behoud van de historische opsplitsing van dorsvloer en tas (opslag). Binnenin komen er opeengestapelde “boxen” als nieuwe tentoonstellingsruimte. Enkel de boxen zijn gesloten zodat de schuur zijn open karakter behoudt. Op de open dorsvloer kunnen publieksactiviteiten plaatsvinden, zoals workshops, studiedagen, voorstellingen en evenementen. Deze indeling is een duurzame oplossing om minder ruimte te moeten verwarmen. 

In de zijvleugel van de schuur wordt een nieuw, toegankelijk sanitair voorzien. De bogen aan de huidige ingang worden met glas gesloten en ingericht als toeristisch onthaal en infopunt voor de Maalbeekvallei.

Toegankelijk erf en caféterras

Het café, waar ooit de koeienstal was, wordt grondig vernieuwd, beter uitgerust en toegankelijker gemaakt volgens de hedendaagse normen van veiligheid, comfort en toegankelijkheid. Het caféterras wordt heraangelegd om meer flexibele zitplaatsen te creëren. Na de restauratie wordt een nieuwe concessiehouder aangesteld.

De zolder boven de vroegere varkensstallen wordt ingericht als trekkershut. De Liermolen ligt op een GR-pad en op de route naar Compostella en maakt deel uit van het wandelnetwerk Brabantse Kouters en de Groene Gordel fietsroute. We bieden daarmee een nieuwe, originele slaapplaats aan bedevaarders en rugzaktoeristen aan in het mooie Grimbergen.

Het erf is de verbindende factor tussen alle gebouwen. Het wordt heraangelegd met respect voor de historische indeling. De niveauverschillen worden weggewerkt om te zorgen voor veilige toegangen en een betere circulatie voor bezoekers, wandelaars en fietsers. Nieuwe aanplantingen zorgen voor meer groen en het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. Vanop het erf kan je via de grote poort de schuur binnengaan. Ook het onthaal krijgt een directe toegang naar het erf. Dit wordt een verbindende plek die bezoekers en voorbijgangers uitnodigt om even stil te staan en te verpozen.  

Info

Waar
het MOT, Afdeling Liermolen - Vorststraat 8, 1850 Grimbergen
Contact
02 270 81 11 of info@mot.be

Verleden

De Liermolen is een graanwatermolen op de Maalbeek. Oorspronkelijk was hij eigendom van de familie de Lire. In 1341 werd hij aangekocht door de abdij van Grimbergen. Het huidig molengebouw dateert uit de 17de en 18de eeuw.

In 1976 kocht de Gemeente Grimbergen het geheel en sinds 1980 is de Liermolen beschermd en een afdeling van het MOT. De molen werd grondig gerestaureerd in 1977 en 2016, het bakhuis in 1987 en 2019. In de zomer van 2021 en 2023 was er een pop-up café.

Oproep oude foto's
Heb je nog oude foto’s van de Liermolen en omgeving? Geef ons dan een seintje, we scannen ze graag in.