Liermolen

De site van de Liermolen ligt midden in de groene Maalbeekvallei. De gebouwen en omgeving nodigen je uit om het erfgoed te komen ontdekken.

 • Molen
  In de maalvaardige watermolen zijn er op geregelde tijdstippen maaldemo's.
 • Bakhuis
  In de bakoven van het bakhuis wordt gebakken tijdens het Atelier Brood, workshops en andere publieksactiviteiten.
 • Schuur
  Ingericht als open depot voor karren en wagens.
 • Doe-kot
  Het leslokaal voor onder andere scholenateliers en workshops.
 • Speeltuin
  Natuurlijke speelzone met klim- en klauterparcours en waterpomp.
 • Wan-kot
  Biedt onderdak aan wannen en wanmolen, die gebruikt worden tijdens het Atelier Brood om het kaf van het koren te scheiden. Gebouwd in vakwerk tijdens de Stage vakwerk.
 • Bijenhal
  De schuilplaats voor de bijen van de imkers, die er op geregelde tijdstippen imkerdemo's geven. Gebouwd in vakwerk tijdens de Stage vakwerk.
 • Dierenweide
  Met geitjes
 • Café Liermolen
  Open tot aan de start van de werken in najaar 2023.
 • Wandel- en fietsroutes

Toekomst

De gemeente Grimbergen diende met succes een dossier in voor de Liermolen in het kader van de relance-oproep ‘Erfgoed en Toerisme’. Deze oproep richt zich naar toeristische erfgoedontsluiting en herbestemmingen van erfgoedsites tot toeristische functies. Samen met vzw Heemschut en het MOT maakt de gemeente werk van de restauratie en toeristische ontsluiting van de Liermolen. Vlaanderen reserveert voor dit project een budget van meer dan een half miljoen euro. Dankzij die steun kunnen we de site grondig aanpakken in zijn totaliteit.

De laatste bouwkundige ingrepen dateren van 1977 en zijn zichtbaar verouderd. Naast dringende problemen zoals lekke daken en regenwaterafvoer is er nood aan meer basiscomfort en toegankelijkheid. We integreren daarbij duurzame ingrepen inzake afval- en regenwaterverwerking, thermische isolatie, energiebesparing…

Architectenbureau ARCH & TECO stelt in nauw overleg met de gemeente, het MOT en het Agentschap Onroerend erfgoed de plannen op. De aanwezige erfgoedwaarden worden zorgvuldig bewaard, hersteld en versterkt. Enkele gebouwen krijgen een nieuwe invulling.  

Molenaarswoning wordt uniek erfgoedlogies

De vroegere molenaarswoning wordt vakkundig gerestaureerd en krijgt een nieuwe toeristische invulling als erfgoedlogies. Er worden aparte, nieuwe nutsvoorzieningen aangelegd en de nodige ingrepen verricht inzake comfort en brandveiligheid. Bij de inrichting van deze uitzonderlijke vakantiewoning zetten we het leven en werk van de laatste molenaar centraal. De historische ruimte-indelingen en aanwezige erfgoedelementen blijven zoveel mogelijk bewaard.

Toeristisch onthaal

Aan de schuur, het grootste gebouw op de site, is er het meeste werk. De bouwschil wordt grondig gerestaureerd met behoud van de historische opsplitsing van dorsvloer en tas (opslag). Waar ooit de tas was komen twee opeengestapelde “boxen” voor allerlei publieksactiviteiten zoals workshops, culturele activiteiten, studiedagen, voorstellingen en tentoonstellingen. Enkel de boxen zijn gesloten, de schuur behoudt zo zijn ruwe, open karakter. Een duurzame oplossing om minder te verwarmen en de erfgoedwaarden maximaal te behouden. In de zijvleugel van de schuur wordt een ruim en toegankelijk sanitair voorzien. De bogen voor de huidige ingang worden afgesloten en bruikbaar gemaakt als toeristisch onthaal en infopunt voor de Maalbeekvallei.

Toegankelijk erf en caféterras

Het café, waar de koeienstal was, wordt grondig vernieuwd, beter uitgerust en toegankelijker gemaakt, om in orde te zijn met de hedendaagse normen van veiligheid, comfort en toegankelijkheid. Het caféterras wordt volledig her- aangelegd, de bakstenen constructie moet wijken om meer flexibele zitplaatsen te creëren. Na de restauratie wordt een nieuwe concessiehouder aangesteld.

De zolder boven de vroegere varkensstallen wordt ingericht als trekkershut. De Liermolen ligt op een GR-pad en op de route naar Compostella, maakt deel uit van het wandelnetwerk Brabantse Kouters en de Groene Gordel fietsroute. Hiermee bieden we een originele slaapplaats aan bedevaarders en rugzak- toeristen, die zo het mooie Grimbergen leren kennen.

Het erf is de verbindende factor tussen al deze gebouwen en wordt helemaal heraangelegd met respect voor de historische erfindeling. Daarbij worden niveauverschillen weggewerkt om te zorgen voor veilige toegangen en een betere circulatie voor bezoekers, wandelaars en fietsers. Nieuwe aanplantingen zorgen voor meer groen en het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. Vanop het erf kan je via de grote poort de schuur terug binnengaan. Ook het onthaal krijgt rechtstreekse toegang op het erf. Dit wordt een verbindende plek die bezoekers en voorbijgangers nog meer uitnodigt om even stil te staan en te verpozen.  

bakhuis Liermolen

bijenhal Liermolen

Wan-kot Liermolen

Info

Waar
het MOT, Afdeling Liermolen - Vorststraat 8, 1850 Grimbergen
Contact
Tel. +32 2 270 81 11 - info@mot.be

Verleden

De Liermolen is een graanwatermolen op de Maalbeek. Oorspronkelijk was hij eigendom van de familie de Lire. In 1341 werd hij aangekocht door de abdij van Grimbergen. Het huidig molengebouw dateert uit de 17de en 18de eeuw.

In 1976 kocht de Gemeente Grimbergen het geheel en sinds 1980 is de Liermolen beschermd en een afdeling van het MOT. De molen werd grondig gerestaureerd in 1977 en 2016, het bakhuis in 1987 en 2019.

In de zomer van 2021 was er een pop-up café. Het MOT sloeg hiervoor de handen in elkaar met de lokale jeugdverenigingen. Daarna wordt het café gerenoveerd en heringericht om duurzaam de toekomst in te gaan. Er wordt een openbare oproep gelanceerd om een nieuwe uitbater te vinden voor het café, met creatieve ideeën die rekening houden met de erfgoedwaarde van de site.

Oproep oude foto's
Heb je nog oude foto’s van de Liermolen en omgeving? Geef ons dan een seintje, we scannen ze graag in.