Berekenen van de hoeveelheid mortel

Deze berekening is onder andere afhankelijk van de afmetingen van de gekozen baksteen. Schat de nodige aantal liter/m² mortel aan de hand van de tabel.

Bereken de nodige oppervlakte (zie berekenen van de hoeveelheid bakstenen) en vermenigvuldig dat met het aantal liter/m² om het volume mortel te bekomen.

 • voor een bastaardmortel met ca. 1 m³ zand en een verhouding 1 : 1 : 6 heb je het volgende nodig:
  • portlandcement (CEM I en klasse 42,5): ca. 200 kg
  • gebluste kalk: ca. 100 kg
  • rijnzand 0/2: ca. 1600 kg of 1m³
 • voor een kalkmortel met ca. 1m³ zand en een verhouding 2 : 1 : 1 heb je het volgende nodig:
  • zavel: ca. 3200 kg
  • rijnzand 0/2: ca. 1600 kg of 1 m³
  • gebluste kalk: ca. 600 kg

voorbeeld (aan de hand van bouwplan)

 • aantal liter mortel/m² ½ steense muur voor Moduul 50 = 32 liter of 50 kg
 • aantal liter mortel/m² 1 steense muur voor Moduul 50 = 64 liter of 100 kg
 • totaal oppervlakte ½ steen dik = 2,576 m²
 • totaal oppervlakte 1 steen dik = 5,422 m²
 • totaal oppervlakte gewelf (1 steen dik) = 2,24 m²
 • volume nodige (bastaard)mortel = (2,576 x 32) + (5,422 x 64) = ca. 430 liter
 • nodige (bastaard)mortel in kg = (2,576 x 50) + (5,422 x 100) = ca. 670 kg
 • nodige (leem)mortel in kg = 2,24 x 100 = ca. 224 kg

Tips:

 • reken steeds een vermindering in volume van 25-35 %
 • 25 kg mortelspecie geeft gemiddeld 12,5 l mortel
 • 25 kg cement geeft gemiddeld 20 l beton
 • 25 kg gebluste kalk geeft gemiddeld 45 l kalkdeeg
 • soortelijk gewicht cement: 1250 kg/m³
 • soortelijk gewicht droog zand: 1600 kg/m³
 • soortelijk gewicht gebluste kalk: 600 kg/m³
 • soortelijk gewicht grind: 1300-1560 kg/m³