Afmetingen en vorm van de ovenvloer

Afmetingen van de ovenvloer

Theoretisch is de breedte van de ovenvloer gelijk aan 3/4 van de lengte. Bredere ovens zouden slechter verwarmen; diepere ovens hinderen het makkelijk "inschieten" van de deegballen en het "uittrekken" van de gebakken broden.

vorm van de ovenvloer

De ovenvloer heeft meestal de vorm van een ei, om de luchtcirculatie te bevorderen.

Aan de hand van de lengte en de breedte van de ovenvloer en de basis van de korfboog kunnen we een eirond bepalen.

 • nodig
  • touw waaraan op het uiteinde een krijtje is vastgebonden
  • duimstok (opvouwbare meter)
  • winkelhaak of bouwhaak
  • rei of lange rechte lat

 • Bij een ovenvloer van 85 cm breed en een lengte van 104 cm gaat men als volgt tewerk:
  • Teken op 61,5 cm vanaf de achterkant van de ovenmond een halve cirkel met straal R=42,5 cm. de cirkel laat men een beetje doorlopen over de middellijn
  • Teken uit de punten A en B - bepaald door de korfboog - de raaklijnen aan de cirkel CD
  • Teken op de lijnstukken AC en BD de middelloodlijnen. De snijpunten van deze middelloodlijnen met de middellijn van de cirkel bevinden zich op 255 cm van het middelpunt van de cirkel, zowel links als rechts
  • Teken de cirkelsegmenten AC en BD met de verkregen snijpunten als middelpunten

tekening Carlo Vande Walle