Bibliografie

Over heel wat aspecten die aan bod komen in de stage Vakwerk kan literatuur gevonden worden in de MOT-bibliotheek en daarbuiten. Over specifieke technieken als kantrechten of het kloven van dakspanen zijn afzonderlijke publicaties te vinden. Over het werk van de timmerman is er zeer veel geschreven, zowel in recente als minder recente tijden. Het is moeilijk hier een snel overzicht van te geven. We beperken ons hieronder dan ook tot werken die specifiek over vakwerk gaan en waarbij Vlaanderen aan bod komt. De literatuur over vakwerk in ons omliggende landen en elders is te uitgebreid om hier te behandelen. Deze lijst dient als inleiding in de literatuur van de Vlaamse vakwerkbouw, voor specifiekere vragen kan u steeds contact opnemen met het MOT. (Tel. : +32 2 270 81 11 - info@mot.be) • ARENDZEN G. en VRIEND J.J., Bouwkunde. Hand- en studieboek voor den bouwkundige en den timmerman. Deel I, Kosmos, Amsterdam, 1941.
 • BAERT G.P., Lemen wanden II in Ons Heem, 19 (1965) 3, p 108.
 • BEERTEN S., Onderzoek naar het vakwerkgebouw van de abdij van Herkenrode, licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, Leuven, 1981.
 • BIJNENS B., Frans-Vlaanderen. Woningen uit "plak en stak" in Frans-Vlaams Jaarboek, 9 (1976), p 103-109.
 • CEYSSEN J., Les anciennes maisons en bois et en torchis couvertes de chaumes in La chronique Archéologique du Pays de Liège, januari-februari 1929.
 • DE ZEGHER C. en DEVLIEGHER L., Een vakwerkhuis te Sint-Anna, Kortrijk, 1984.
 • DRIESEN W., De landelijke vakwerkbouw in het Vochtig-Haspengouwse kerkdorp Zepperen. Constructie, typologie en configuratie, licentiaatsverhandeling K.U. Leuven, Leuven, 1980.
 • DRIESEN W. i.o.v. Openluchtmuseum Bokrijk, Houtbouw en vakwerkbouw, Bokrijk, 1980.
 • DRIESEN W., Hout- en leembouw in Vlaanderen: bibliografie, 1987.
 • EGGEN C., Vakwerkbouw in Limburg, Weert, 1989.
 • EGGEN C., Vakwerkbouw. 600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken, s.l., 2016.
 • GEUEN S., Restauratie van lemen wanden in historisch vakwerk. Behoud en herstel van materiaal en techniek in functie van het streekeigen karakter, Antwerpen, 2001.
 • HOUBEN N., Het wit kasteel te Kerkom Sint-Truiden. Historisch onderzoek met in het bijzonder een analytische studie van de nog aanwezige vakwerkbijgebouwen, licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, Leuven, 1990.
 • HOUBRECHTS D., Le logis en pan-de-bois dans les villes du bassin de la Meuse moyenne (1450 - 1650), s.l., 2008.
 • INGELAERE K., De landelijke vakwerkbouw in de zuidelijke westhoek, licentiaatsverhandeling HIKO, Gent.
 • TOELEN T., Vitsen en Lemen, Bokrijk, 2002.
 • TOELEN T., (CD-ROM) Vitsen en Lemen, Bokrijk, 2002.
 • TREFOIS C., Van vakwerk tot baksteenbouw, Sint Niklaas, 1979.
 • VANDEN BROECK L., Onderzoek naar vakwerkbouw in het Pajottenland, licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, Leuven, 1982.
 • VANROS G., Studie van bouwfysische kenmerken van lemen vakwerkwanden, licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, Leuven, 1981.
 • VANSTEENKISTE J., De historische vakwerkbouw in West-Vlaanderen, s.l., 2005.
 • VERSTRAETE D., Bouw van een hoeve in de 16de eeuw in Ons Heem, 25 (1971), p 160-162.
 • VOSKUIL J., Van vlechtwerk tot baksteen. Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland, Arnhem, 1979.
 • WEYNS J., Lemen wanden met regenjasje aan in Ons Heem, 19 (1965) 1, p 10-11.
 • WEYNS J., Drie merkwaardige polderschuren in Ons Heem 19 (1965), p 158-161.
 • WISSELS R., De Zuidlimburgse vakwerkhoeve, licentiaatsverhandeling R.U.Gent, Gent, 1971.