Collectie van het MOT

Wat verzamelen en bewaren we?

De collectie voorwerpen van het MOT bestaat hoofdzakelijk uit handwerktuigen. Daarbij beperken we ons bewust niet tot het verwerven van gespecialiseerd handgereedschap of mooi gedecoreerde voorwerpen. We willen een representatieve verzameling aanleggen van het gereedschap dat effectief gebruikt is door man én vrouw.

Daarnaast verzamelen we ook de technische uitrusting die hoort bij een beroep of bij een gebruiker, zoals allerlei recipiënten, meubels (werkbank, draaibank, zitpaard…), touwwerk, beroepskleding en meettuigen. Om het belang van techniek in het dagelijkse leven te illustreren, worden ook voertuigen en huisraad bewaard, zoals kachels, verlichtingsarmaturen, textiel, keukengerei...

De collectie van het MOT is niet beperkt tot een bepaalde periode, thema of plaats. Het is een ruime, gevarieerde verzameling van technische voorwerpen, die reikt van het verre verleden, bv. archeologische voorwerpen, tot vandaag. We verwerven zowel oude als nieuwe stukken zonder beperking wat betreft herkomst of datering. De enige begrenzing die we hanteren is die van de “natuurlijke aandrijving”, de werktuigen en toestellen moeten aangedreven zijn door de spierkracht van mens of dier, door windkracht of waterkracht.

Onze collectie kan dus nooit een afgesloten collectie zijn, maar moet voortdurend aangevuld worden om representatief te zijn en dat ook te blijven. Jaarlijks komen er gemiddeld zo’n 700 collectiestukken bij. Het spreekt voor zich dat er niet oneindig verzameld kan worden en dat keuzes nodig zijn. Een weldoordacht verwervingsbeleid is dan ook van groot belang voor onze werking.

Hoe verwerven we?

Het merendeel van de aanwinsten wordt ons bezorgd door schenking van particulieren. Soms worden ons collectiestukken geschonken door collega-musea, die een deel van hun collectie afstoten. Daarnaast hebben we een beperkt aankoopbudget, vooral voor de aankoop van boeken en tijdschriften ter aanvulling van onze bibliotheek.

Interesse om zelf stukken te schenken?

Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op en bezorg ons een goede beschrijving en (liefst) wat digitale foto’s, zodat we onmiddellijk een beslissing kunnen nemen. Op afspraak kunnen we de stukken ter plekke komen ophalen. Op weekdagen kan u ze zelf in het Museum binnen brengen.

Info

Open
Elke weekdag van 9 tot 17 uur, van april tot en met september ook in het weekend en op feestdagen van 14 tot 18 uur.
Waar
het MOT, Afdeling Guldendal - Guldendal 20, 1850 Grimbergen
Contact
Tel. +32 2 270 81 11 – info@mot.be