Het bouwen van de ovenmond

nodig

          foto Francine Geldof

          ovenmond met of zonder uitsparing in de rand

          Ben je van plan een ovendeur te kopen, doe het dan voor je de ovenmond begint te bouwen zodat het kader van de deur bij het metselwerk kan aansluiten. Kijk na of de stift van het scharnier (duimhengsel) moet ingemetseld worden. Indien dat nodig is, bepaal dan eerst de juiste hoogte en de afstand tot de ovenmond.

          Kijk ook naar de wijze waarop de ovendeur draait en sluit. Soms kan ze zich enkel voor de ovenmond bevinden, soms kan je een uitsparing in de rand van de ovenmond voorzien waarin de deur precies past. Die uitsparing metsel je ook best als je zelf je ovendeur maakt, zonder hulp van scharnieren, zodat ze ertegen kan rusten.

          foto André Berten

          rollaag of segmentboog

          Je kan de bovenzijde van de ovenmond afwerken met een rollaag of een segmentboog om het gewicht van de bovenliggende schoorsteen beter op te vangen. Beide kan je ondersteunen met een ijzer.

          De segmentboog wordt gemetseld met behulp van een formeel. Zorg bij het plaatsen van het formeel dat je de hoogte van de ovenmond uitzet vanaf de bovenzijde van de ovenvloer.

          Tip: Wens je dat de bovenzijde van de ovenmond dezelfde boog vormt als de bovenzijde van het gewelf, dan zal de voorzijde van het gewelf ca. 7-10 cm breder zijn dan de breedte van de ovenmond.

          foto Carlo Vande Walle

          foto Hendrik Van Eyken

          het metselen zelf

          Heb je de afmetingen en de vorm van de ovenmond bepaald dan maak je best eerst een schets of maquette van de verschillende steenlagen. Leg dan per laag de stenen klaar zodat je je niet kan vergissen.

          foto Carlo Vande Walle

          foto Carlo Vande Walle

          tekening Gerrit Van den dries

          foto Hendrik Van Eyken

          foto Hendrik Van Eyken