Bietenrooitang (v.)

identificatiecode

MOT V 81.0107

morfologie

beroep

holotype

MOT V 81.0107 L=78cm G=2350gr
beschrijving

De landbouwer trekt de bieten uit met een bietenrooivork of bietenrooispade.

Wanneer de grond echter zeer vochtig is, zijn deze handwerktuigen van weinig nut. Men gebruikt dan een bietenrooitang, die men met beide handen vasthoudt. [MOT]