Bordenwisser (m.)

identificatiecode
ID 1371
morfologie
beroep
beroep
holotype
MOT V 89.0723 L=14cm B=4,5 H=3,5cm G=100gr
alias
bordveger (syn.)
beschrijving

Een bordenwisser is een wisser om schoolkrijt (1) van een mat, zwart geverfd schoolbord af te vegen. Hij bestaat uit een houten blok, die als handvat dient, en een borstelvlak, doorgaans een dik kussen uit vilt of samengesteld uit enkele dwarse stroken vilt (2).

Traditioneel werd het krijtstof uit de wisser geklopt tegen een muur of met behulp van een houten meetlat maar inademing van overvloedig krijtstof is nadelig voor de gezondheid. Geleidelijk werd de bordenwisser daarom vervangen door vochtige doeken.

De bordenwisser is te onderscheiden van sommige handborstels en van de platenborstel. Om een schoolbord te vegen, werd soms een wiek gebruikt. [MOT]

(1) W.N.T. sv schoolkrijt: [schrijfstift van] 'in pijpjes gegoten gips'

(2) MIDGLEY, R. & LAWTHER, G. 1982: Encyclopedie van gereedschappen: 21.

MOT V 89.0723